Skip to main content
ch1923353

Palestijnse kinderen in militaire detentie hebben te maken met geweld

Dinsdag 5 Maart 2024

Een toenemend aantal Palestijnen, waaronder kinderen die sinds 7 oktober zonder aanklacht worden vastgehouden in het Israëlische militaire systeem, hebben zich gemeld omdat ze te maken hebben met geweld en misbruik. 

Drie organisaties die de detentie van kinderen in de bezette Palestijnse gebieden volgen, hebben de getuigenissen van kinderen verzameld. Wij hebben die ingezien en het blijkt dat het geweld is toegenomen sinds oktober. Bezoeken van ouders of advocaten worden geblokkeerd. Er zijn meldingen gemaakt van gebroken botten en mishandeling.  

Enorme stijging 
De Palestijnse Commissie voor Gedetineerden en Ex-Gedetineerdenzaken, een organisatie die in 1998 werd opgericht, schat dat er in vijf maanden ongeveer 460 kinderen zijn vastgehouden. Normaal worden er ongeveer 500 tot 700 Palestijnse kinderen jaarlijks in Israëlische militaire detentie vastgehouden. 

Kinderen werden eerder vastgehouden met vijf andere gedetineerden, maar moeten nu een kamer delen met tien anderen. Hier zitten ook volwassenen bij, waardoor ze gevaar lopen.  
 
Defence for Children International (DCI) en YMCA hebben andere kinderen gesproken en hebben hun verhalen ook met ons gedeeld. Kinderen vertelden over verhongering, mishandeling en onmenselijke behandeling. Er waren kinderen die werden vrijgelaten met verwondingen en met bloed besmeurde kleding. 

Verschrikkelijke verhalen  
DCI maakte melding van een incident waarbij Israëlische strijdkrachten kinderen een Israëlische vlag lieten vasthouden. Daarna moesten ze voorovergebogen terug naar hun cel te gaan, terwijl ze werden geslagen en uitgescholden. 

Een van de kinderen vertelde een psycholoog van de YMCA dat hij doodsbang was, omdat de gevangenisbewakers hem lieten geloven dat hij geëxecuteerd zou worden. In werkelijkheid werd hij uit zijn cel geroepen om vrijgelaten te worden.   

In december kwamen berichten naar voren dat Palestijnse jongens vanaf 15 jaar werden vastgehouden, uitgekleed en overgebracht van een school in Gaza naar onbekende locaties. 

Geen nieuwe ontwikkeling 
Israël geeft geen aantallen gevangenen vrij in zijn militaire systeem en is het enige land ter wereld dat kinderen automatisch en systematisch vervolgt in militaire rechtbanken. 

Dit is niet de eerste keer dat wij dit soort verhalen horen. Uit ons rapport in juli, waarvoor wij 228 kinderen hebben gesproken, bleek dat Palestijnse kinderen die door Israëlische strijdkrachten waren opgepakt te maken kregen met emotionele en fysieke mishandeling. Vier op de vijf kinderen – 86% – werden geslagen. Wij hebben de regering van Israël herhaaldelijk opgeroepen om een einde te maken aan de detentie van Palestijnse kinderen onder de militaire wet en hun vervolging door militaire rechtbanken. Lees hier meer over ons onderzoek   

Save the Children 
Jason Lee, directeur van Save the Children in de bezette Palestijnse gebieden, vindt dat hier meer aandacht voor moet komen. “Er is geen rechtvaardiging voor het slaan en uitkleden van kinderen, het ontmenselijken en terroriseren van hen. Het misbruik van Palestijnse kinderen in militaire detentie was vóór 7 oktober een kinderbeschermingscrisis en is alleen maar erger geworden. Nu de wereld zich richt op de verschrikkingen waarmee kinderen in Gaza worden geconfronteerd, mogen we het misbruik van kinderen op de Westelijke Jordaanoever niet onopgemerkt laten. Er moet nu een einde komen aan dit onrechtmatige militaire detentiesysteem en een definitief staakt-het-vuren.” 

Save the Children biedt sinds 1953 steun aan Palestijnse kinderen. Sinds 7 oktober hebben we 199.000 mensen, waaronder 104.000 kinderen, bereikt met onze hulp. Bekijk hier wat wij doen