Hoe wordt de kwaliteit van de huis-aan-huis werving bewaakt?

Goede doelen moeten zich aan diverse wet- en regelgeving houden zoals de AVG en de code fieldmarketing (onderdeel van de Reclame Code). Daar bovenop geldt voor goede doelen de Erkenningsregeling met strenge kwaliteitseisen. De toezichthouder CBF toetst goede doelen op naleving van de kwaliteitseisen. Specifiek voor het kanaal huis-aan-huis donateurswerving heeft de sector in de  Stichting Regulering Huis-aan-huis Werving  bovendien afspraken met de wervingsbureaus gemaakt om overvraging te voorkomen en geldt er een gedragscode.  

Wij nemen elke klacht serieus. En terecht: gesprekken aan de deur moeten positief en prettig zijn. Gelukkig krijgen wij niet veel klachten binnen. Als klachten zich toch voordoen, zijn er afspraken met de wervingsbureaus over adequate afhandeling daarvan. Meestal houdt dat in dat na een persoonlijk gesprek met de werver in kwestie passende maatregelen worden genomen. Eventuele klachten over huis-aan-huis werving kunnen bij de betrokken organisaties, bij de Reclame Code Commissie of bij het CBF worden ingediend. Wil je een klacht met ons delen? Wij horen graag van u via e-mail, of via telefoon 070 - 338 44 44 (werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur). 

>