Hoe zit het met de kosten van huis-aan-huis werving?

Fondsenwerving kost nu eenmaal geld. Dat geldt voor alle wervingsmethoden (post, telefoon, evenementen, tv/radio, etc.). Fondsenwerving is een investering. De huis-aan-huis werving is een investering in de continuïteit van ons werk. Wij kijken dus vooral naar wat de inzet van dit kanaal oplevert voor de langere termijn. Huis-aan-huis werving levert structurele donateurs op die gemiddeld 5 jaar donateur blijven. Daardoor is het voor ons mogelijk om langjarige projecten te (blijven) financieren. Wij maken scherpe afspraken met de wervingsbureaus over de kosten per donateur. Als deze kosten niet zouden opwegen tegen de opbrengsten, zouden wij natuurlijk niet via deze methode werven. Gelukkig geldt dat voor elke euro die wij in dit kanaal stoppen, wij meer terugkrijgen.