6 maanden na de aardbeving in Syrië en Turkije hebben kinderen onze hulp nog hard nodig

"Toen de aardbeving plaatsvond, kraakte ons huis en begon het te schudden. Ik was bang en mijn hart klopte zo snel," herinnert Kareem* zich. "Ik stond op het balkon, mijn moeder hield me vast en mijn vader hield mijn broers en zussen vast. Daarna gingen we naar beneden, zodat het huis niet op ons zou vallen, en toen gingen we naar het huis van mijn opa."

Sinds die nacht woont de familie in een tent op het erf van Kareems opa. "Na de aardbeving werd ik bang en kon ik niet slapen... Vandaag ben ik niet meer bang voor de aardbeving."

De negenjarige Kareem, wiens huis in het noordwesten van Syrië werd verwoest door de aardbevingen in februari 2023. Momenteel bezoekt hij een van de kindvriendelijke ruimtes van Save the Children. 

Miljoenen kinderen zoals Kareem zijn nog steeds lichamelijk en geestelijk aan het herstellen van de verwoestende aardbevingen die slechts zes maanden geleden het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië hebben getroffen. De aardbevingen troffen bijna 18 miljoen mensen in beide landen - waaronder 6,2 miljoen kinderen - in een gebied dat al te lijden had onder conflicten, klimaatverandering en economische ongelijkheid. 56.000 mensen verloren het leven en miljoenen raakten dakloos.  

Onze hulp
Binnen enkele uren na de ramp begonnen teams van Save the Children -zij aan zij met partners ter plaatse- te werken om een scala aan hulp te bieden. Dit omvatte het uitdelen van tenten en dekens, het verstrekken van voedsel en hygiënepakketten, het installeren van watertanks en het inrichten van kindvriendelijke ruimten om kinderen weer een beetje normaal te laten leven.  

Hoewel de situatie van Kareem verbetert, heeft hij - en andere kinderen zoals hij - nog steeds veel steun nodig. Hun herstel is nieuw en fragiel, en de problemen in de hele regio zijn complex, wijdverspreid en voortdurend in ontwikkeling. Zowel in Turkije als in Syrië worstelen gemeenschappen om schoon water te krijgen, een bad te nemen en toegang te krijgen tot fatsoenlijke toiletten. Ook voedsel en andere essentiële goederen zijn onbereikbaar. De zomerhitte heeft het risico op cholera, dysenterie en huidziekten verhoogd. Mentaal lijden veel kinderen nog steeds en er is dringend behoefte aan meer veilige plekken waar ze kunnen spelen, leren en opgroeien.

Onze hulp in Turkije
In Turkije hebben we van februari tot eind juni 176,542 mensen bereikt, waaronder 96,409 kinderen.  

Onze teams hebben samen met partners INOGAR, Pikolo Association, Sened, Support to Life, Temas en de Turkse Rode Halve Maan zowel noodhulp als hulp op de langere termijn geboden aan de mensen die het zwaarst getroffen zijn door de aardbevingen in Turkije. In de afgelopen zes maanden hebben we: 

 • Duizenden hygiëne- en waardigheidspakketten uitgedeeld aan mensen zonder toegang tot veilig drinkwater, toiletten of was faciliteiten.  
 • Watertanks en latrines met douches geïnstalleerd die toegankelijk zijn voor 76.000 ontheemden, terwijl we ook wateropslagplaatsen en waterleidingnetten hebben hersteld en geïnstalleerd 
 • Veilige ruimten opgezet waar kinderen, moeders en baby's kunnen spelen en emotionele steun kunnen krijgen 
 • Mobiele en statische kindvriendelijke ruimten opgezet zodat kinderen toegang hebben tot kinderbescherming, mentale zorg en psychosociale hulp in afgelegen gebieden, in de stad en op het platteland 
 • Beschadigde scholen gerepareerd en hersteld, speeltuinen en voetbalvelden gerepareerd en hersteld, en lespakketten uitgedeeld aan leerlingen en leraren 
 • Vrouwelijke coöperaties en ondernemers uit de aardbevingsgebieden ondersteund bij het ontwikkelen van hun producten en het presenteren ervan op lokale markten in Istanbul 
 • Warme maaltijden uitgedeeld, en kits met basisvoedingsmiddelen en huishoudelijke artikelen waarmee gezinnen kunnen koken  
 • Tenten, matrassen, dekens en spreien verstrekt aan gezinnen die hun huis zijn kwijtgeraakt 

Onze hulp in Syrië 

In Syrië hebben we van februari tot eind juni 410.409 mensen bereikt, waaronder 222.248 kinderen.  

Save the Children kon snel in actie komen in Syrie. Door hand in hand te werken met partners hebben we: 

 • Brandstof en kachels geleverd aan gezinnen, zodat ze warm kunnen blijven tijdens de wintermaanden  
 • Kant-en-klare maaltijden, voedselpakketten en hygiëne- en waardigheidskits uitgedeeld aan degenen die zwaar zijn getroffen door de aardbevingen  
 • Kindvriendelijke ruimtes voor kinderen opgezet, waar ze veilig kunnen spelen, leren en emotionele steun kunnen krijgen  
 • Noodtenten, matrassen, dekens en keukenbenodigdheden geleverd aan gezinnen die hun huis zijn kwijtgeraakt  
 • Watertanks, schoon drinkwater en latrines uitgedeeld, inclusief het ontwikkelen van afvalbeheersystemen, aan gemeenschappen 
 • Gemeenschappen ondersteund bij het bieden van passende hulp aan de getroffen kinderen, door mensen te trainen op het herkennen van de behoeften van een kind. 
 • Onderwijzers training gegeven in sociaal-emotioneel leren, zodat ze kinderen met mentale en emotionele problemen steun kunnen bieden 
 • Ervoor gezorgd dat onderwijsdiensten en -programma's doorgang konden vinden door beschadigde scholen en onderwijsfaciliteiten te repareren, leerruimtes op te zetten, onderwijskits te distribueren en leerkrachten op te leiden  
 • Mobiele gezondheidsklinieken op te zetten om afgelegen gebieden te bereiken zodat gezinnen basisgezondheidszorg en seksuele en reproductieve gezondheidszorg kunnen krijgen  
 • Kinderen jonger dan vijf jaar en zwangere vrouwen die risico lopen op ondervoeding en bloedarmoede door te verwijzen voor verdere behandeling  
 • Cashvouchers te verstrekken om gezinnen te helpen voedsel, medicijnen en eerste levensbehoeften te kopen 

Giro 555 
Save the Children werkt zowel in Turkije als Syrië in door de aardbeving getroffen gebieden. Save the Children en haar partners waren in staat om snel te reageren om dringende hulp te bieden aan families en om te voorzien in de onmiddellijke behoeften. Samen met partners deelt Save the Children levensreddende voedselrantsoenen, kits met non-foodartikelen zoals dekens en kleding en contant geld uit. Ook wordt ondersteuning geboden aan kwetsbare gezinnen door middel van gezondheidszorg, educatie, psychosociale ondersteuning en kinderbeschermingsdiensten. Het doel van de activiteiten is om de toegang tot diensten te verbeteren om de dringende behoeften van families te verbeteren, maar ook om de weerbaarheid van het huishouden te vergroten. Sinds de aardbeving zijn in Turkije en Syrië 586,951 mensen bereikt waarvan ruim 101,260 met giro555-fondsen.  

>