Belastingvrij schenken

Wil je, zonder dat het extra geld kost, meer kinderen kans op een toekomst geven? Belastingvrij schenken kan! Als je via een schriftelijke overeenkomst aan Save the Children schenkt, betaalt de Belastingdienst mee aan jouw gift. Hierdoor kan je met hetzelfde bedrag meer doen voor kinderen die in situaties verkeren waar hun rechten geschonden worden.

Belastingvoordeel

Hoeveel belastingvoordeel je geniet is afhankelijk van de belastingschijf waarin je valt. Belastingvrij schenken noemen we dat. Wil je weten wat jouw voordeel is? Bereken hier je belastingvoordeel.

Schriftelijke overeenkomst

Sinds 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig om de schenking zonder drempel en plafond aftrekbaar te laten zijn voor de inkomstenbelasting. Dit kan door middel van een schenkingsovereenkomst die je met ons afsluit. Voor ons als stichting is dit een positieve verandering; immers, door een onderhandse akte gezamenlijk af te sluiten in plaats van een notariële akte bespaart dit kosten.

Hoe kan je belastingvrij schenken?

Overeenkomstformulier

Vul de overeenkomstformulieren in, stuur deze op en wij vullen de overige invulvelden in en sturen een formulier retour voor je eigen administratie. 

Save the Children Nederland 
t.a.v. Donateursservice
Postbus 82061
2508 EB Den Haag

Download hier het overeenkomstformulier

Schenken met een notariële akte

Mocht je de overeenkomst via een notaris willen laten verlopen dan is dit nog steeds mogelijk. Neem dan contact met ons op.

Onze collega's van de donateursservice geven graag antwoord op je vragen.

Telefoon: 070-338 44 44 
Email: [email protected]