Plaatsvervangend directeur / hoofd Binnenlandprogramma

Save the Children zoekt een gedreven en ambitieuze plaatsvervangend directeur die in staat is bedrijfsvoering en inhoud met elkaar te verenigen.

Het doel van Save the Children is helder; in 2030 sterven er geen kinderen onder de vijf jaar aan ziekten die te voorkomen zijn, hebben kinderen toegang tot goed onderwijs en wordt geweld tegen kinderen in welke vorm dan ook niet getolereerd. De plaatsvervangend directeur draagt hieraan bij door op hoofdlijnen sturing te geven aan de afdelingen communicatie, fondsenwerving en internationale programma’s. Hij/zij vervangt de directeur bij diens afwezigheid en vormt samen met de directeur een complementair team dat met visie en vanuit vertrouwen de organisatie aanstuurt. Daarnaast geeft hij/zij eigenstandig leiding aan het Binnenlandprogramma van Save the Children Nederland. Wij zijn op zoek naar een strateeg die graag de mouwen opstroopt. Die vanuit gezamenlijkheid, vertrouwen en daadkracht samen met de directeur en het management team de koers uitzet naar verdere groei. 
 
De organisatie
Save the Children vindt dat ieder kind een eerlijke kans verdient. In de hele wereld geven wij kinderen een gezonde start, de kans om te leren en beschermen we hen tegen onrecht en gevaar. Wij doen alles wat nodig is om het leven van kinderen - en daarmee de toekomst van onze samenleving - te verbeteren.
 
Save the Children Nederland is gevestigd in Den Haag. Er werken ca 55 mensen binnen de afdelingen internationale programma’s, binnenlandprogramma, lobby & advocacy, communicatie, fondsenwerving en finance & control. De organisatie heeft de afgelopen jaren een zeer positieve ontwikkeling doorgemaakt; er is een stevige basis en organisatiestructuur neergezet ter voorbereiding op een volgende fase van groei en ontwikkeling. De sterke kanten van de organisatie zijn naar boven gehaald en de waarden waarmee wij internationaal ons werk doen zijn verankerd in onze cultuur in Nederland: vertrouwen, transparantie, eerlijkheid, elkaar helpen, no-nonsense, passie en enthousiasme. Wij hebben ambitie en willen onze groei verstevigen en uitbouwen. Daarom zijn wij opzoek naar een plaatsvervangend directeur die samen met de directeur deze ambitie verder vorm kan geven. 
 
Plaats in de organisatie
De plaatsvervangend directeur draagt zorg voor de aansluiting van de dienstverlening van de organisatie op de ontwikkelingen en eisen van de markt en de samenleving, en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het strategisch beleid. Naast de directe verantwoordelijkheid van het binnenlandprogramma stuurt de plaatsvervangend directeur de fondsenwervings-, communicatie, en internationale programma afdeling aan.  De plaatsvervangend directeur vormt samen met de directeur het directieteam. Het directieteam vergadert gezamenlijk met de Raad van Toezicht.
 
Resultaatgebieden

 • Begeleidt de ontwikkeling van het strategisch meerjarenbeleid en vertaalt deze naar concrete uitvoeringsplannen
 • Co√∂rdineert de interne bedrijfsvoeringsprocessen en bevordert de samenhang waardoor effectiviteit, efficiency en kwaliteit zijn geborgd
 • Stuurt professionals op hoofdlijnen aan en signaleert ontwikkelingsmogelijkheden, houdt medewerkers en zichzelf verantwoordelijk voor resultaten
 • Profileert de organisatie, herkent en benut kansen en onderhoudt en bevordert daartoe de samenwerking met voor de organisatie relevante partijen
 • Stelt relevante budgetten op, bewaakt deze en rapporteert hierover
 • Signaleert en rapporteert knelpunten en risico’s in de organisatie en draagt mitigerende maatregelen aan
 • Vervangt de directeur bij afwezigheid en bevordert de goede sfeer en onderling vertrouwen
 
Kennis en vaardigheden
 • Aantoonbare interesse en passie voor het werk dat Save the Children doet en waar de organisatie voor staat
 • Academisch werk en denkniveau
 • Managementervaring op strategisch niveau, ervaring in een senior managementpositie bij een soortgelijke organisatie is een pr√©
 • Kennis van organisatie-, personeels-, financieel en kwaliteitsbeleid, en bedrijfskundige principes
 • Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen, opbouwen en inzetten van relevante netwerken
 • Kennis van de organisatie en de positie van de organisatie wereldwijd en in de Nederlandse maatschappij
 
Compententies
 • Natuurlijk en verbindend leiderschap
 • Doel-, resultaat- en oplossingsgericht, is in staat doelen en prioriteiten te bepalen
 • Mensgerichte en coachende leidinggevende stijl
 • Is een inspirator en motivator
 • Politiek- en omgevingssensitief
 • Durft keuzes te maken en sturing te geven
 • Is bekwaam in het opstellen en uitvoeren van procedures om voortgang te bewaken
 
Ons aanbod
Wij bieden een inspirerende en dynamische werkomgeving binnen een wereldwijd vertegenwoordigde en opererende organisatie die zich daadkrachtig inzet voor een betere wereld voor kinderen. De functie is voor 38 uur per week en wordt ingeschaald op BBRA schaal 16.
 
Save the Children voert een actief veiligheidsbeleid voor kinderen. Daarom vragen wij van kandidaten bereidheid tot naleving van onze gedragscode en medewerking bij het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag.
 
Informatie en solliciteren
Sollicitatiebrieven, vergezeld van een recent curriculum vitae met pasfoto, kunnen worden gezonden aan [email protected]. Sluitingsdatum is woensdag 20 december 2017.
 
De procedure zal bestaan uit meerdere selectiegesprekken, waaronder een gesprek met enkele leden van de Raad van Toezicht van Save the Children Nederland. Een assessment in combinatie met een gesprek bij een wervings- en selectiebureau kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.   

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Ontvang maandelijks onze e-mailnieuwsbrief.