Stagiair sociale zekerheid (onderzoeksstage)

Een wereld in beweging, met kinderen die in de knel zitten of dreigen te raken, vraagt om internationaal opererende belangenbehartigers die zowel deskundig als gepassioneerd zijn. Dat zijn Defence for Children en Save the Children.

Over Defence for Children
Met juridische expertise en een hart voor kinderrechten behartigen wij de belangen van kinderen en jongeren op verschillende niveaus. Als juridisch adviseur staan we hen individueel of als groep bij. Als pleitbezorger streven we ernaar dat hun rechten verankerd worden in wet, beleid en praktijk. Het VN-Kinderrechtenverdrag is daarbij ons uitgangspunt en onze focus altijd het belang van het kind. Op het gebied van armoede werken wij samen met Save the Children.

Over Save the Children
Save the Children, de grootste onafhankelijke kinderrechten organisatie ter wereld, vindt dat ieder kind een eerlijke kans verdient. In de hele wereld geven wij kinderen een gezonde start, de kans om te leren en beschermen we hen tegen onrecht en gevaar. Wij doen alles wat nodig is om het leven van kinderen -en daarmee de toekomst van onze samenleving- te verbeteren.
 
Vacature:
Stageperiode:             Zes maanden (drie dagen per week)
Startdatum:                December 2017
Afdeling:                     Jeugdrecht
Stagevergoeding:        € 150,- bruto per maand
 
Het team Jeugdrecht van Defence for Children komt onder andere op voor de rechten en belangen van kinderen die te maken krijgen met jeugdstrafrecht en familierecht. Onderwerpen waar wij ons mee bezighouden zijn armoede- en schuldenproblematiek, sociale uitsluiting, dreigende dakloosheid, (verblijf in) maatschappelijke opvang, afsluiting van nutsvoorzieningen en lokaal armoedebeleid. Een van de structurele oorzaken van armoede onder kinderen is het gebrek aan zelfstandig toegang tot sociale zekerheid, door het voorbehoud van Nederland op artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag.
 
Werkzaamheden:
Defence for Children en Save the Children doen gezamenlijk onderzoek conform artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag met betrekking tot het recht op sociale zekerheid, en hoe dit voor kinderen in andere landen wordt geborgd.
Ter ondersteuning van deze activiteiten van Defence for Children en Save the Children op het gebied van armoede onder kinderen in Nederland help je mee met een vergelijkend onderzoek naar stelsels van sociale zekerheid (hoe gaan landen om met het recht van kinderen op sociale zekerheid) en een onderzoek naar de besteding door gemeenten van de ‘Klijnsma-gelden’ (door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijgemaakte gelden voor de bestrijding van armoede onder kinderen). De stage beslaat derhalve armoedebestrijding op internationaal, nationaal én lokaal niveau. De stage zal grotendeels worden uitgevoerd op het kantoor van Defence for Children, in nauwe samenwerking met Save the Children.
 
 
Kennis, vaardigheden en competenties:

  • je bent student op WO-niveau BA of MA op een relevant vakgebied zoals (internationaal) recht, sociologie, internationale betrekkingen of bestuurskunde;
  • je hebt affiniteit met mensenrechten, kinderrechten in het bijzonder, en sociale zekerheid;
  • Juridische kennis is een pré;
  • je hebt affiniteit en aantoonbare ervaring met het doen van onderzoek;
  • je denkt niet in standaard antwoorden, maar je bent creatief en proactief;
  • je kunt zelfstandig werken;
  • je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 
Wij bieden:
  • een uitdagende stage in een klein team onder de vlag van twee inspirerende kinderrechtenorganisaties;
  • een dynamische en flexibele werkomgeving in het Kinderrechtenhuis in Leiden met regelmatig bezoek aan het kantoor van Save the Children in Den Haag, met ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief.
 
Kinderbescherming:
Defence for Children en Save the Children voeren een actief beschermingsbeleid voor kinderen. Daarom vragen wij van kandidaten bereidheid tot naleving van onze gedragscodes en medewerking bij het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag.
 
Reageren?
Ben je geïnteresseerd in deze stage, stuur dan je uitgebreide motivatiebrief en CV voor 13 november 2017 uitsluitend via de e-mail naar: [email protected]. Voor nadere informatie kun je bellen met Marja van de Pavert of Pien Klieverik op telefoonnummer 071-5160980.
 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Ontvang maandelijks onze e-mailnieuwsbrief.