Skip to main content
Regeerakkoord kindertaal

Waar de politiek de toekomst van kinderen bepaalt, geven wij kinderen een podium. Onvoorwaardelijk.

Download het Regeerakkoord in Kindertaal

Regeerakkoord in kindertaal

Het beleid van de regering begrijpen of erover meepraten is lastig. Ze gebruiken vaak moeilijke woorden en lange zinnen. Om eerlijk te zijn: die zijn vaak voor iedereen lastig te volgen, niet alleen voor kinderen. Terwijl politieke plannen ons allemaal raken en onze toekomst kunnen bepalen, ook die van jou en je kinderen. Daarom hebben we het regeerakkoord vertaald naar kindertaal, zodat iedereen kan begrijpen wat er in het regeerakkoord staat.

Kinderen moeten begrijpen waar beslissingen over gaan

Politieke plannen raken ons allemaal en kunnen onze toekomst bepalen. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen meelezen wat de regering van plan is. Ook voor kinderen moeten die plannen begrijpelijk zijn, want kinderen dragen de consequenties van de politieke keuzes die nu gemaakt worden. Niet alleen in de toekomst, maar ook hun huidige omstandigheden worden bepaald door politieke beslissingen nu.

Maar om kinderen mee te kunnen laten praten en te kunnen betrekken bij het maken van beleid en budgetbeslissingen, zoals het Kinderrechtenverdrag voorschrijft, moeten zij wel eerst kunnen begrijpen waar deze over gaan. Daarom maakt Save the Children, als grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld, het regeerakkoord ook in een kindvriendelijke taal beschikbaar.

Hannah-200-200

‘Kan ik later nog wel een huis vinden?’

Hannah (12)

 

Lees meer

Regeerakkoord in kindertaal

Het beleid van de regering begrijpen of erover meepraten is lastig. Het Regeerakkoord in Kindertaal moet dat veranderen. Begrijp jij ook meestal niet zo goed waar al die politici het over hebben? Ze gebruiken vaak moeilijke woorden en lange zinnen. Om eerlijk te zijn: die zijn vaak voor iedereen lastig te volgen, dus zeker ook voor kinderen. Terwijl het vaak gaat over zaken die kinderen aangaan. Om die reden hebben we het regeerakkoord laten vertalen in een kindvriendelijke versie.

In het regeerakkoord staan dingen die ons allemaal aangaan. Het is voor kinderen bijvoorbeeld ook belangrijk om te weten dat we nog harder ons best moeten doen om de veranderingen in het klimaat tegen te gaan. Daarom is er speciaal een minister voor Klimaat en Energie aangesteld. Er staat ook dat er meer aandacht komt voor mensen die het moeilijk hebben, zoals mensen met weinig geld. En alle volwassenen en kinderen moeten gezond kunnen zijn, vindt de nieuwe regering. En dan bedoelen ze niet alleen dat je lichaam gezond is, maar ook dat je gelukkig bent.

Leah, Jasmijn en Sem hebben boodschap voor nieuwe ministers

Eén van Save the Children’s speerpunten is kinderparticipatie. Kinderen als Leah, Jasmijn en Sem zijn de toekomst van onze samenleving. Het beleid dat nu gemaakt wordt, heeft grote invloed op hen. Dus in plaats van een felicitatiebrief te sturen aan de nieuwe ministers voor hun benoeming, laten wij graag kinderen zelf aan het woord.

Kinderen en jongeren hebben een mening over tal van onderwerpen. Een mening die gehoord moet worden, waarnaar moet worden geluisterd. En waar iets mee moet worden gedaan. Wij vragen de ministers om naar hun stem te luisteren, en ze actief te betrekken bij het maken van beleid. 

“De zee is vol met plastic, de dieren gaan dood, en dan leeft er geen mens meer goed op de wereld”, aldus Leah. 

“Kinderen die naar Nederland komen uit landen waar oorlog is, hebben hulp nodig”, zegt Jasmijn. 

“Er zijn in Nederland best veel kinderen die arm zijn, en dat vind ik niet eerlijk”, stelt Sem. 

Speaking Minds

Speaking Minds

Save the Children heeft een methodiek ontwikkeld en getest waarin moeilijk bereikbare jongeren en gemeenten aan elkaar worden gekoppeld. Speaking Minds is er voor jongeren die willen meedenken over gemeentelijk beleid.

Lees meer