Abdikadir (14 maanden), Somalië

Abdikadir weegt 4,9 kilo,
terwijl hij eigenlijk 8 kilo hoort te wegen.

Somalië

Opnieuw slaat de droogte toe in Somalië en de regio's Puntland en Somaliland. In de hele Hoorn van Afrika dreigen zelfs 600.000 kinderen zwaar ondervoed te raken, blijkt in februari 2017, en dat aantal kan nog snel stijgen. Save the Children doet er alles aan om zoveel mogelijk kinderen te redden van de dood, onder meer door extra voeding en schoon water.

In 2011
De huidige situatie doet sterk denken aan 2011, toen ruim 250.000 mensen omkwamen van de honger. Op sommige plekken in de Hoorn van Afrika (Kenia, Ethiopië, Somalië) had het medio 2011 meer dan een jaar niet of nauwelijks geregend. Mensen dreigden hun kuddes en daarmee hun inkomstenbron te verliezen. Voedseltekorten dreven de prijzen op. Tienduizenden mensen waren voor de honger op de vlucht en volledig afhankelijk van noodhulp.
In totaal werden zo’n 12 miljoen mensen door deze crisis geraakt. In Nederland werd via giro 555 geld opgehaald door de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO).

Het gevaar van droogte
Droogtes zijn anders dan andere natuurrampen – zoals aardbevingen en tsunami’s. Droogte leidt op een sluipende, minder opvallende manier tot humanitaire drama’s. De combinatie van droogte, stijgende voedselprijzen en conflict is een dodelijke combinatie en kinderen lopen het grootste risico om slachtoffer te worden. In Somalië stierven elke dag honderden mensen, van wie  minstens de helft kinderen, als gevolg van acute ondervoeding.

Wat heeft Save the Children gedaan?
Met het geld van de SHO heeft Save the Children gezorgd voor de aanschaf, het transport en het uitdelen van een speciale pap van maïs, soja en plantaardige olie. Vooral ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven zijn met deze pap geholpen. Het programma werd uitgevoerd in 5 districten van de Somalische regio Hiran en heeft ruim 75.000 kinderen onder de 5 jaar en 15.600 zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven bereikt. 

Nieuws

28-APR-2017

Somalische kinderen steeds vaker te maken met geweld en uitbuiting

11-FEB-2017

Tienduizenden families Somalië op zoek naar voedsel

03-FEB-2017

Save the Children slaat alarm over honger in Hoorn van Afrika

Geef kinderen in Somalië een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer