Skip to main content
070b6e32-c44c-430e-8dc9-99726742752f.jpg.webp

"Lami was ziek en opgezwollen, omdat ze niet genoeg eten of moedermelk kreeg."

UMNI, MOEDER VAN LAMI, NIGERIA

Nigeria

Nigeria ligt in West-Afrika. Met meer dan 200 miljoen inwoners is Nigeria het land met het hoogste inwoneraantal in Afrika. Ondanks dat Nigeria onder de midden-inkomenlanden wordt gerekend, kampt het land met veel armoede en onrust. In 2021 waren er meer dan 16 miljoen mensen hulpbehoevend en meer dan 5 miljoen mensen ontheemd in Nigeria 

De situatie in Nigeria 

Sinds 2009 woedt er een gewapend conflict in het Noordoosten van het land. Dit conflict is gaande tussen de Nigeriaanse overheid en gewapende groeperingen, waaronder Boko Haram en de West-Afrikaanse tak van Islamitische Staat. Dit heeft geleid tot een langdurige complexe humanitaire crisis. 

Daarnaast heeft het land te maken met criminele bendes in het Noordwesten en conflicten tussen herders en boeren in centraal Nigeria. In de Niger Delta in het zuiden van het land zijn er regelmatig aanvallen van gewapende groeperingen op oliebedrijven en pijplijnen. 

Naast politieke onrust kampt Nigeria met hoge inkomensongelijkheid en werkloosheid. 40% van de Nigeriaanse bevolking (83 miljoen mensen) leeft onder de armoedegrens. Daarnaast is er een gebrek aan publieke voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg, en hebben veel mensen in Nigeria te kampen met voedselonzekerheid. Vanwege inflatie, hoge voedselprijzen, onveiligheid, de COVID-19 pandemie en klimaatverandering is het aantal mensen dat kampt met voedselonzekerheid bijna verdubbeld tussen 2019 en 2020. Alleen al in het Noordoosten van Nigeria zijn er in 2021 bijna 13 miljoen mensen die kampen met voedselonzekerheid, en meer dan 1 miljoen kinderen zijn ernstig ondervoed. Ook heeft 86% van de Nigeriaanse bevolking geen toegang tot schoon drinkwater. Dit leidt tot jaarlijkse uitbraken van cholera en veel kinderen komen vroegtijdig te overlijden.  

Veel kinderen in Nigeria, vooral meisjes, hebben bovendien geen toegang tot onderwijs. In 2019 waren er nog 1,5 miljoen kinderen die niet naar school gingen, maar door de COVID-19 pandemie is dit opgelopen tot 4,2 miljoen kinderen. Bovendien lopen veel kinderen in Nigeria het risico om slachtoffer te worden van fysiek en seksueel geweld, kindhuwelijken, gezinsseparatie, rekrutering door gewapende groeperingen en psychosociale stress.   

Save the Children in Nigeria 

Save the Children werkt in Nigeria sinds 2001 om te zorgen dat alle kinderen gezond opgroeien, goed onderwijs krijgen en beschermd worden tegen alle vormen van geweld.  

Save the Children biedt programma’s aan die zich richten op het geven van onderwijs, het bieden van gezondheidszorg, met name seksuele en reproductieve gezondheidszorg, en het tegengaan van ondervoeding en armoede. In conflictsituaties zoals in het Noordoosten van Nigeria bieden we kinderen ook psychosociale hulp, zodat ze hun ervaringen beter kunnen verwerken. Daarnaast voeren we ook campagne voor de bescherming van de rechten van kinderen. 

Save the Children heeft 13 kantoren in Nigeria waarmee we kinderen in alle delen van het land kunnen helpen.   

In 2020 hebben we 6.513.334 mensen bereikt met onze hulp, waaronder:  

  • 568.870 kinderen kregen toegang tot gezondheidszorg en kregen hulp bij ondervoeding 
  • 259.493 kinderen werden gered van armoede  
  • 84,755 kinderen kregen toegang tot onderwijs 
  • 34.050 kinderen werden beschermd tegen risico’s zoals kindhuwelijken, geweld en kinderarbeid.  

Nieuws

Meisjes in conflictgebieden lopen 20% meer risico op uithuwelijking

11 Okt 2022

Meisjes die in conflictgebieden opgroeien, lopen 20% meer risico op uithuwelijking dan meisjes die in vreedzame gebieden opgroeien. Dat blijkt uit het ‘Global Girlhood: Girls on the Frontline’ rapport dat wij vandaag, op Wereldmeisjesdag, uitbrengen.  

Lees meer

"Ik denk niet meer aan alle slechte dingen als ik met mijn vrienden ben"

21 Jul 2022

Vriendschap is een van de belangrijkste dingen in het leven. Marcel en God’s Gift zijn allebei gevlucht uit Cameroon en wonen nu samen in een vluchtelingenkamp in Nigeria. Ze hebben heel veel aan elkaars vriendschap.
 

Lees meer

Kinderen onder slachtoffers aanval op kerk Nigeria

7 Jun 2022

Save the Children is diep bedroefd door de gruwelijke aanval op een kerk in het zuidwesten van Nigeria, waarbij naar verluidt tientallen doden zijn gevallen, waaronder kinderen. Kinderen moeten worden beschermd in elk conflict. 

Lees meer
a2b899ba-0cea-4ac3-9ab5-8658cd6b00ab.jpg.webp

Geef kinderen in Nigeria een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer