Bishnu, de moeder van Bishaka (4) uit Nepal

"Ik heb nooit onderwijs gehad,
dus ik ben heel blij dat Bishaka
wél naar school gaat."

Wat is er bereikt (en wat nog niet)?

Wij krijgen regelmatig de opmerking dat er al die jaren helemaal niets is veranderd. Toch is er de afgelopen decennia wel degelijk veel bereikt op het gebied van kindersterfte, ondervoeding, onderwijs, water- en sanitaire voorzieningen, gelijkheid tussen jongens en meisjes, moedersterfte en het bestrijden van dodelijke ziektes.

Kindersterfte is meer dan gehalveerd
In 1990 stierven 90 op de 1.000 kinderen voor hun vijfde verjaardag. Sindsdien is het kindersterftecijfer wereldwijd met ruim de helft gedaald. Helaas sterven dagelijks nog steeds 16.000 kinderen door vermijdbare oorzaken.

Minder ondervoeding, maar grote regionale verschillen
Begin jaren negentig was 18,6 procent van de wereldbevolking ondervoed. Dat percentage is gedaald naar 10,9 in 2015. De dalende trend laat echter grote regionale verschillen zien. Extreme weersomstandigheden en natuurrampen, maar ook verhoging van voedselprijzen en politieke crises spelen daarbij vaak een rol. Mede hierdoor hebben nog steeds 795 miljoen mensen in de wereld niet genoeg te eten. Dat is 1 op de 9 mensen.

Meer kinderen naar school
In 1990 ging ongeveer 80 procent van de kinderen naar school. Twintig jaar later, in 2010, was dat aantal opgelopen naar 90 procent. Maar in de vijf jaar daarna stagneerde de vooruitgang; er kwam toen slechts één procent bij. 

Vooral in de landen in sub-Sahara Afrika is vooruitgang geboekt. Daar is het percentage basisschoolkinderen met 28 procent gestegen. Ook in Zuid-Azië steeg het aantal schoolgaande kinderen aanzienlijk: van 75 procent (1990) naar 95 procent. Toch gaan nog steeds 57 miljoen kinderen over de hele wereld niet naar school. 

Schoon water
Tussen 1990 en 2015 hebben 2,6 miljard mensen toegang gekregen tot veilig drinkwater. Ruim 90 procent van de wereldbevolking had eind 2015 toegang tot veilig drinkwater. Dat is een toename van 15 procent ten opzichte van 1990. Ondanks deze vooruitgang zijn in 2015 nog steeds naar schatting 663 miljoen mensen afhankelijk van onveilige waterbronnen. 

Sanitaire voorzieningen en hygiëne
Het aantal mensen met sanitaire voorzieningen is tussen 1990 en 2015 gestegen van 54 procent naar 68 procent. Dat komt overeen met 2,1 miljard mensen. Anno 2015 zijn er echter nog steeds 2,4 miljard mensen zonder toegang tot sanitaire voorzieningen. Daarbij hebben 946 miljoen mensen geen toegang tot een toilet. Zij doen hun behoefte in de open lucht. Dat betekent vaak een grote bedreiging voor de volksgezondheid, doordat drinkwaterbronnen hierdoor vervuild kunnen raken en virussen, bacteriën en parasieten verspreid worden.

Gelijkheid tussen jongens en meisjes
Sinds 2000 ziet het er al een stuk beter uit voor vrouwen. Op het gebied van politiek en werk, maar ook als het gaat om onderwijs. Toch zijn de verschillen nog steeds veel te groot. Meisjes gaan bijvoorbeeld niet naar school, omdat hun ouders het niet belangrijk vinden. Zij willen dat hun dochters trouwen en kinderen krijgen of dat ze thuis meehelpen in het huishouden. Daar is dus nog een hoop te bereiken.

Moedersterfte
Het aantal vrouwen dat overlijdt aan complicaties tijdens de zwangerschap, de bevalling of de kraamtijd is sinds 1990 gedaald met 47 procent. Toch overlijden elk jaar nog altijd 287.000 zwangere vrouwen en moeders, vooral in ontwikkelingslanden. In ontwikkelingslanden komt moedersterfte 14 keer meer voor dan in ontwikkelde landen.

Hiv en aids, malaria en andere dodelijke ziektes
Het aantal nieuwe hiv-geïnfecteerden is tussen 2000 en 2013 gedaald van 3,5 miljoen naar 2, 1 miljoen. Het totaal aantal geïnfecteerden is echter hoger, doordat mensen met hiv langer blijven leven. In totaal waren er in 2013 wereldwijd 35 miljoen mensen met hiv geïnfecteerd. Een record. Miljoenen patiënten hebben nog steeds geen toegang tot aidsremmers.

Malaria
Tussen 2000 en 2012 liep het aantal doden door malaria terug met zeker 58 procent. Maar in landen als de Democratische Republiek Congo en in Nigeria is de situatie nog steeds slecht. 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
In 2015 liepen de Millenniumdoelen af die de Verenigde Naties in 2000 afspraken om honger en armoede in de wereld te halveren. Bijna 15 jaar hebben deze doelen de richting aan gegeven voor veel zaken die kinderen, jongeren en hun families aangingen. Omdat de doelen niet allemaal gehaald zijn, komt er nu een vervolg: de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Lees meer over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Geef kwetsbare kinderen een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer