Skip to main content
0df22679-3563-42a9-a948-548730af26c7.JPG.webp

Impact van corona op kinderen

Vrijdag 8 Oktober 2021
Save the Children waarschuwt dat de druk op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren is toegenomen als gevolg van de langdurige lockdowns tijdens de coronapandemie.
Save the Children brengt in het rapport ‘Protect a Generation. The impact of Covid-19 on children’s lives’ aan het licht dat kinderen die langdurig zitten opgesloten, een groter risico lopen op emotionele schade, eenzaamheid en misbruik. 

Save the Children sprak met meer dan dertienduizend kinderen in zesenveertig landen. Van de ondervraagden zegt drieëntachtig procent negatieve gevoelens te hebben door de lockdowns. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen wereldwijd gemiddeld zes maanden tijdens de coronacrisis binnen zijn gebleven. Dit was van grote impact op hun mentale gezondheid. Zo bleven kinderen in Venezuela zelfs 16 maanden binnen. Depressie, angsten, eenzaamheid en zelfbeschadiging onder kinderen en jongeren namen tijdens de lockdown toe. 
 
In Europa waren kinderen gemiddeld negen maanden thuis. De veertienjarige Naya die in 2013 van Syrië naar Nederland kwam, weet uit eigen ervaring hoe belangrijk goede mentale zorg is. Zij is nu zelf een uitgesproken voorvechtster van mentale gezondheid. In juni riep ze de Nederlandse regering op om standaard mentale zorg aan te bieden aan kinderen met een vluchtelingenachtergrond – ook als ze al op het reguliere onderwijs zijn ingestroomd. Naya: “De steun die ik destijds gekregen heb, heeft mijn zelfvertrouwen versterkt en maakte me ervan bewust dat ik me niet hoef te schamen voor wat ik meegemaakt heb. Mijn angsten en nachtmerries zijn verdwenen. Ik kan weer vrienden maken en ik durf mezelf te zijn.”
 
Save the Children wil dat psychosociale zorg en geestelijke gezondheid vaste onderdelen van de gezondheidszorg worden: "Hoewel de lockdowns belangrijk waren om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, kan sociaal isolement gevoelens van hopeloosheid, angst en depressie bij kinderen veroorzaken. Als we niet snel in actie komen, dan komt het welzijn van kinderen en hun ontwikkeling in gevaar. Ze hebben de juiste psychische zorg nodig om verdere gezondheidsimplicaties te voorkomen, zelfs nadat de beperkingen zijn opgeheven.”