Skip to main content
3cffb91f-0e43-4aa8-a4d6-26787f7e0d3d.jpg.webp

Kabinet laat Afghanen die hun leven riskeren in de steek

Woensdag 15 September 2021
De noodkreten die ons bereiken sinds de opmars van de Taliban in Afghanistan zijn ongekend.
Noodkreten van onze collega’s, van mensen die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt en van familieleden van Afghanen in Nederland. Noodkreten van mensen die zich hebben ingezet voor Nederland en voor de grotere missie waar Nederland voor staat. Mensen die geloven in mensenrechten en democratie en bereid zijn daar veel risico’s voor te lopen – letterlijk hun leven ermee op het spel hebben gezet en nog steeds zetten. Moedige Afghanen die nu in de steek worden gelaten door bange politici.

Het kabinet kiest er voor om alleen nog Nederlanders en ingezetenen, defensie-tolken en hun gezinsleden te helpen naar Nederland te komen en laat daarmee alle andere vragen om hulp links liggen.

Wij roepen het kabinet op om zich niet langer te laten leiden door beeldvorming en angst maar haar verantwoordelijkheid te nemen. Volg de wens van de kamer, voer de motie Belhaj c.s. uit en breng tolken en andere groepen die zich hebben ingezet voor Nederland en voor de grotere missie waar Nederland voor staat zo snel mogelijk in veiligheid naar Nederland.

De Nederlandse overheid is schatplichtig aan die groep. We doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om haar rug recht te houden en niet te accepteren dat het kabinet deze groep in de steek laat.

Save the Children
Vluchtelingenwerk Nederland
Amnesty Nederland
Oxfam Novib
Stichting KEIHAN
Defence for Children
Cordaid
CARE
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF