Skip to main content
06786976-3a3f-43e0-bc0b-596eff33f72e.jpg.webp

Mali: Aantal mensen dat hongerlijdt in jaar tijd verdrievoudigd

Donderdag 16 December 2021
Het aantal Malinezen dat hongerlijdt, is in een jaar tijd bijna verdrievoudigd. Hiervoor waarschuwen 22 humanitaire organisaties die in het land werkzaam zijn, waaronder Save the Children.
De toenemende onveiligheid, droogte en corona hebben ertoe geleid dat een recordaantal van 1,2 miljoen mensen afgelopen jaar honger moeten lijden.

Nog niet eerder sinds het begin van de crisis in Mali in 2012 lijden er zoveel mensen honger als nu. Droogte trof het land hard, waardoor de opbrengsten van meer dan 225.000 hectare akkers verloren zijn gegaan. Dit treft 3 miljoen mensen, voornamelijk in Mopti, Ségou en Timboektoe.
 
Moeilijk toegang tot hulp
Door de onveiligheid in het land hebben daarnaast 400.000 mensen gedwongen hun huizen moeten verlaten en velden moeten achterlaten. Vaak is hun vee gestolen. Door de onveiligheid hebben vooral voor kwetsbare gezinnen moeilijk toegang tot hulp, hun velden, graasgebieden voor hun vee en markten. De prijs van voedsel zoals maïs en rijst nam daarnaast in sommige gebieden, zoals Gao, toe met wel 22 procent.
 
Prognose duiden op toename
"Als we nu nietsdoen, zullen nog eens miljoenen mensen meer hongerlijden”, zegt Adeline Benita, directeur van de Humanitaire Werkgroep van het International NGOs Forum in Mali (FONGIM). “Prognoses wijzen op een verdere toename van 58 procent.” Financiering vanuit donorlanden is gestaag gedaald tot slechts een kwart voor wat nodig is om aan de voedselbehoeften te voldoen.