Skip to main content
6bfbd7a2-27fd-4eed-acdc-0922e2433b94.jpg.webp

Save the Children hervat hulpprojecten voor kinderen in Afghaanse regio Kandahar

Dinsdag 14 September 2021

Grondige veiligheidschecks zijn uitgevoerd om ervoor te zorgen dat zowel mannelijke als vrouwelijke medewerkers veilig voedsel- en medische hulp aan kinderen kunnen geven.
 

Vorige maand lagen de hulpprojecten tijdelijk stil vanwege de escalatie van geweld in het land.

Mobiele gezondheidsteams 

Vandaag hervatten de mobiele gezondheidsteams van Save the Children hun werk. Deze speciale teams verlenen essentiële voedsel- en medische hulp aan kinderen en hun families in Kandahar. De teams behandelen ondervoede kinderen en zetten vaccinatiecampagnes op om kinderen beter te beschermen tegen infecties en ziektes. Sinds begin dit jaar heeft Save the Children meer dan 146.000 mensen, waaronder 35.600 kinderen, in Kandahar met deze hulp bereikt. Echter hebben veel meer kinderen hulp nodig. 

Naderende hongersnood 

Jaren van oorlog, natuurrampen en de COVID-19 crisis hebben Afghanistan naar het randje van de afgrond geduwd. Al voor de recente escalatie van het geweld zouden dit jaar 5,5 miljoen kinderen hongerlijden. De helft van alle kinderen onder de vijf loopt een hoog risico acuut ondervoed te raken. Dit aantal neemt waarschijnlijk alleen maar toe, door het recente conflict en geweld van de afgelopen weken en de (tijdelijke) staking van humanitaire hulp. 

“Voor miljoenen Afghanen dreigt hongersnood. Ons werk kan voor veel kinderen het verschil tussen leven en dood betekenen. Het is ontzettend belangrijk dat we weer aan het werk kunnen in Kandahar. We hopen ook in andere regio’s onze projecten snel te kunnen hervatten”, zegt Chris Nyamandi, Save the Children’s landendirecteur in Afghanistan. “Duizenden gevluchte families slapen momenteel buiten, zonder eten, schoon drinkwater en toegang tot medische zorg. Met de winter op komst is het van levensbelang dat we hen zo snel mogelijk helpen.” 

Save the Children start petitie 

De Nederlandse regering heeft meer geld vrijgemaakt voor humanitaire hulp in Afghanistan. Save the Children roept de Nederlandse regering op ervoor te zorgen dat het geld op de juiste plekken terecht komt. Alleen dan gaat de noodhulp daadwerkelijk naar de meest kwetsbaren in de samenleving; kinderen. Ook roept de organisatie op om uit Afghanistan gevluchte kinderen en families te ondersteunen door veilige vluchtroutes en menswaardige opvang te creëren. De organisatie vraagt betrokken burgers deze boodschap kracht bij te zetten door de petitie te ondertekenen

Save the Children is een onafhankelijke, onpartijdige en politiek neutrale hulporganisatie en sinds 1976 werkzaam in Afghanistan, waar diensten worden verleend op het vlak van gezondheid, onderwijs, bescherming en voeding.