Skip to main content
ch1568827

Zuid-Soedan: In 10 jaar is aantal mensen met honger met 50% toegenomen

Vrijdag 9 Juli 2021

Het jongste land van de wereld, Zuid-Soedan, heeft weinig reden tot feesten. Het land werd vandaag precies tien jaar geleden onafhankelijk, maar beleeft de ergste hongercrisis ooit.

Het aantal mensen dat ernstig gevaar loopt te verhongeren, is met 50% gestegen in vergelijking met hetzelfde seizoen tien jaar geleden. Het gaat om 7,2 miljoen mensen. Naar schatting 1,4 miljoen kinderen zijn nú al ernstig ondervoed.

Pim Kraan, directeur Save the Children: “De geboorte van een nieuwe natie is vaak een tijd van hoop en vreugde, maar helaas is het in veel opzichten slechter geworden voor kinderen.” Save the Children waarschuwt dat deze situatie de komende maanden hoogstwaarschijnlijk zal verslechteren als gevolg van aanhoudend geweld, hoge voedselprijzen, klimaatschokken en de opgeworpen belemmeringen voor humanitaire organisaties. Die worden ernstig gehinderd in het bereiken van de noodlijdende bevolking.
Vorige maand waarschuwde de kinderrechtenorganisatie dat er wereldwijd meer dan 5,7 miljoen kinderen onder de vijf jaar op de rand van de hongerdood leven. 

Mary en haar een jaar oude baby
Mary* van 36 is de moeder van Aluel* en komt uit de provincie Akobo.  Omdat Aluel sinds haar geboorte ernstig ondervoed is, is ze mentaal achtergebleven. Maria: “Ik kwam naar de provinciehoofdstad om medische hulp te krijgen voor mijn kind, dat nu al meer dan een jaar ziek is. Waar we wonen, verhongeren we omdat de overstromingen van vorig jaar onze gewassen hebben vernietigd. Nu zijn tot overmaat van ramp ook onze koeien gestolen door rivaliserende gemeenschappen. Daarom ben ik nu afhankelijk van hulp.”

Klimaat, corona en conflict
Kraan: “Zuid-Soedan is niet alleen een verhaal van conflict op dit moment. Het is een verhaal van generaties van gedwongen verhuizingen, opzettelijke vernietiging van middelen om in je levensonderhoud te voorzien en landroof. Het wordt nu verergerd door de gevolgen van klimaatverandering, zoals ongekende overstromingen en sprinkhanenplagen. Corona maakt het leven van mensen nóg kwetsbaarder. Alleen als we de grondoorzaken van deze drievoudige crisis aanpakken, kunnen we voorkomen dat een hele generatie opgroeit met zware ondervoeding.”

Oproep aan regeringen
Save the Children roept de regering van Zuid-Soedan op om het geweld tussen gemeenschappen te beteugelen en de uitvoering van het vredesakkoord te versnellen. De diepere oorzaken van de hongercrisis moeten worden aangepakt. Ook buitenlandse regeringen kunnen helpen de grondoorzaken van de acute voedselonzekerheid aan te pakken. Door aan te dringen op een duurzame oplossing voor het conflict, maatregelen om opwarming van de aarde tegen te gaan en te helpen bij het versterken van meer veerkracht in de Zuid-Soedanese gemeenschap.

Wat doet Save the Children? 
In heel Zuid-Soedan behandelt Save the Children duizenden kinderen met acute ondervoeding. Alleen al in de afgelopen drie maanden heeft Save the Children 7.342 baby's met ernstige acute ondervoeding gediagnosticeerd, waarvan 4.219 baby's voor behandeling in het ziekenhuis werden opgenomen. Als reactie op de huidige crisis ondersteunt Save the Children de door honger getroffen huishoudens o.a. met cash transfers. Save the Children werkt sinds 1991 in Zuid-Soedan. De organisatie biedt kinderen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en heeft een kinderbeschermingsprogramma. Kinderen die te maken hebben gehad met geweld en alleengaande kinderen krijgen weer een thuis. Daarnaast pleit de organisatie voor kinderrechten op nationaal, staats- en gemeenschapsniveau. Ook roept de organisatie de internationale gemeenschap op Zuid-Soedan nu niet in de steek te laten.