Skip to main content
CH1416573-Arwa-s-sister-Bushra-6.jpg

Kinderen in Jemen roepen op tot vrede

Woensdag 1 Juni 2022

Morgen eindigt de landelijke wapenstilstand in Jemen die twee maanden zou duren. Kinderen vinden dat de strijdende partijen nu moeten onderhandelen om het vredesakkoord te vernieuwen. 

Save the Children organiseerde sessies met 20 kinderen om hun aanbevelingen te horen om vrede te sluiten in Jemen. Voor veel kinderen was de wapenstilstand de eerste keer dat ze hoopvol waren over hun toekomst. Hun vijf aanbevelingen voor besluitvormers en vredesonderhandelaars zijn: 

1. Verleng de huidige wapenstilstand voor onbepaalde tijd 
2. Beschouw de wapenstilstand als de eerste stap om een einde te maken aan de oorlog in Jemen 
3. Hef wegblokkades op en maak vrij verkeer van mensen en goederen mogelijk  
4. Ondersteun inspanningen om landmijnen en niet-ontplofte oorlogsresten te identificeren en te verwijderen 
5. Betrek kinderen bij alle toekomstige vredesbesprekingen 

Eén van de grootste humanitaire crises ter wereld 

Jemen blijft een van de grootste humanitaire crises ter wereld en een van de gevaarlijkste plekken om kind te zijn. Sinds het begin van de wapenstilstand is het aantal kinderslachtoffers echter aanzienlijk gedaald, blijkt uit gegevens van het Civilian Impact Monitoring Project. Alleen al in januari – de dodelijkste maand in Jemen dit jaar – werden 136 kinderen gedood of gewond. Tussen februari en maart werden 50 kinderen gedood of gewond in de oorlog in Jemen. Tijdens de wapenstilstand vanaf begin april ging om het 18 kinderen, een daling van bijna 65%. 

 “Alles is tijdens de oorlog verwoest: scholen, huizen. Ik heb mijn oom en neef verloren door deze oorlog”, zegt Maya van 10, die ernstige gezondheidscomplicaties kreeg nadat granaatscherven haar linkerarm, rug en maag hadden geraakt. “Het is essentieel dat de wapenstilstand doorgaat, want we willen in veiligheid leven. We willen geen bombardementen meer, en geen angst. We willen een veilig en gelukkig leven leiden, maar als we weer in een oorlog terechtkomen, zullen we in angst leven, net als de afgelopen zeven jaar.” 

Rama Hansraj, directeur van Save the Children in Jemen: “Kinderen verdienen het om gehoord te worden en te worden betrokken bij het bepalen van hun toekomst en de toekomst van hun land. Kinderen maken nu elke dag moeilijke keuzes: wel of niet naar school gaan; of ze met hun vrienden gaan spelen of binnenblijven omdat het buiten te gevaarlijk is. Dit zijn beslissingen die geen enkel kind zou moeten nemen - en toch is dit precies wat er in Jemen gebeurt. Het is onze plicht om kinderen te beschermen, naar hen te luisteren en ervoor te zorgen dat ze de kans krijgen om een leven te leiden zonder geweld." 

Verleng de wapenstilstand 

Save the Children roept strijdende partijen op om de wapenstilstand te verlengen om de levens van kinderen verder te beschermen en om uiteindelijk een einde te maken aan de humanitaire crisis. Partijen bij het conflict moeten het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechtenwetgeving respecteren. 

Save the Children werkt sinds 1963 in Jemen en implementeert programma's op het gebied van onderwijs, kinderbescherming, gezondheid en voeding, water en sanitaire voorzieningen en noodhulp in het grootste deel van het land. 

*De namen in dit artikel zijn veranderd om de identiteit te beschermen 

CH1686455-Children-Demand-Peace-Maya-10


Maya vindt het essentieel dat er een wapenstilstand komt.