Skip to main content
aac729e4-0d77-423e-9f25-03fe32ac0534.jpg

Rapport: Stop the War on Children

Maandag 5 December 2022
Save the Children brengt voor de zevende keer op rij het rapport ‘Stop the War on Children’ uit. Hieruit blijkt dat in 2021 er 449 miljoen kinderen - oftewel 1 op de 6 kinderen wereldwijd - in een conflictgebied leefden.

Veel kinderen worden hierbij slachtoffer van het gewapende conflict. Save the Children vindt dat plegers van misdaden tegen kinderen ter verantwoording moeten worden geroepen, en dat kinderen beter betrokken moeten worden in dit proces. 

Van de 449 miljoen kinderen woonde meer dan de helft (230 miljoen) in een conflictgebied met een ‘hoge intensiteit’. Dit wil zeggen dat er meer dan 1.000 conflictgerelateerde sterfgevallen in één jaar waren. Dit laatste is een stijging van 9% ten opzichte van een jaar eerder. 

Afrika was de regio met het grootste aantal kinderen getroffen door conflicten, met ongeveer 180 miljoen kinderen die in conflictgebieden leven. In het Midden-Oosten leefden naar verhouding de meeste kinderen in conflictgebieden: bijna een derde. 

De 10 ergste conflictlanden om kind te zijn 
Save the Children bracht ook in kaart welke landen getroffen door conflict het ergst zijn om kind te zijn. De top 10 is in 2021: 

  1. Jemen 

  2. Afghanistan 

  3. Democratische Republiek Congo 

  4. Somalië 

  5. Syrië 

  6. Mali 

  7. Centraal Afrikaanse Republiek 

  8. Nigeria 

  9. Burkina Faso 

  10. Myanmar 

Berichtgeving in de media 
Save the Children analyseerde ook bovenstaande top 10 landen qua berichtgeving in de media, in vergelijking met berichtgeving over Oekraïne. Hiervoor werden samen met mediamonitoringsbedrijf Meltwater 4,3 miljoen nieuwsartikelen geanalyseerd. Hieruit bleek dat tussen januari en eind september 2022, Oekraïne vijf keer meer media-aandacht kreeg dan alle hier bovengenoemde landen tezamen. Over Jemen, nummer 1 in de top 10, ging bijvoorbeeld slechts 2,3% van de berichtgeving in media ten opzichte van Oekraïne.  

Roep plegers van misdaden tegen kinderen ter verantwoording 
Te veel kinderen wereldwijd zijn slachtoffer van oorlog en conflict. Zo liet de VN eerder dit jaar weten dat er in 2021 24.515 ernstige misdagen tegen kinderen waren gepleegd. Denk aan verkrachting, onwettige detentie, ontvoering, verdwijning en marteling. Ook zijn er 8.113 kinderen gedood of verwond, bijvoorbeeld bij aanvallen op scholen en ziekenhuizen. Dit laatste komt neer op gemiddeld 22 kinderen per dag. Vermoedelijk zijn deze aantallen hoger, want het is lastig een realistische inschatting te maken. 

Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland: “Hoewel kinderen onevenredig zwaar worden getroffen, blijft het onderzoeken en vervolgen van internationale misdaden tegen kinderen nog steeds een uitdaging. Wij vinden dat dit moet veranderen: plegers van misdaden tegen kinderen moeten ter verantwoording worden geroepen. Ook is het van belang dat kinderen, indien mogelijk en verantwoord, hierbij betrokken zijn. Het is echt de hoogste tijd om kinderen toe te laten in de rechtszaal.”

Langzaam maar zeker komt hier al verandering in: zo werkt het Internationaal Strafhof (ICC) aan het centraal stellen van kinderen in justitiële processen. In dit kader organiseert Save the Children een paneldiscussie op dinsdag 6 december tijdens een internationale bijeenkomst van het ICC. Tijdens de paneldiscussie zullen sprekers verder ingaan op de integratie van een kindgerichte benadering in alle gerechtelijke en niet-gerechtelijke processen. Pim Kraan: “Hierin speelt ook een naar leeftijd uitgesplitste analyse een belangrijke rol. Kinderen kunnen namelijk niet als één homogene groep worden gezien, maar als individuen van verschillende leeftijden en met uiteenlopende ervaringen in gewapende conflicten.”