Skip to main content
e5871892-d561-41dc-adaa-77f3dbfe27ad.jpg.webp

Somalië: Snelle opeenvolging van droogtes nekken mens en vee

Maandag 14 Februari 2022
Uit cijfers van het VN Wereldvoedselprogramma en eigen onderzoek van Save the Children blijkt dat 4,6 miljoen mensen in Somalië honger lijden door meerdere, langdurige droogtes die elkaar snel opvolgen. 
Deze droogtes hebben grote gevolgen voor de toekomst van kinderen, maken hen vatbaar voor rekrutering in milities of gedwongen huwelijken. 175.000 kinderen kunnen sterven, want 70% van de huishoudens heeft niet genoeg te eten. De afgelopen twee maanden kwamen al bijna 700.000 kamelen, geiten, schapen en runderen om. 
 
Save the Children deed via een representatieve steekproef onder meer dan 12.000 mensen in 15 van de 18 regio's in Somalië, Somaliland en Puntland onderzoek naar de manieren waarop mensen omgaan met dit voedsel-en watertekort. Naast droogte spelen ook andere oorzaken mee, zoals een verslechterende veiligheidssituatie, sprinkhanenplagen in de woestijn, stijgende voedselprijzen, minder geld dat de Somali diaspora overmaakt - en minder geld van buitenlandse donoren.

De grootschalige sterfte van vee leidt er toe dat bijna 60% van huishoudens meldde dat ten minste één persoon in hun gezin zijn bron van inkomsten had verloren. In 15% van de huishoudens krijgen kinderen maar één maaltijd per dag, terwijl de volwassenen op die dag hun enige maaltijd overslaan. 
 
Op eerdere droogtes werd ook langzaam gereageerd
Mohamud Mohamed van Save the Children Somalië vindt dat we onvoldoende lering trekken uit het verleden. “In 2011/12 reageerde de wereld te laat, in 2016/17 kwam er sneller hulp, maar nu lijkt het er op dat we weer te weinig doen, omdat de wereld zich met andere zaken bezighoudt.”
In 2011/12 ging het om 3,7 miljoen mensen met honger. Daarvan stierven er ten minste 260.000 mensen, de helft jonger dan 6 jaar. In 2016/17 was het aantal 2,9 miljoen mensen. Een snellere reactie om te hulp te schieten, had toen resultaat. Dit jaar verwacht de VN dat 4,6 miljoen Somaliërs van februari tot mei 2022 honger zullen lijden. Save the Children verwacht dat er 175.000 kinderen doodgaan van de honger.
 
Klimaatverandering 
Mohamed: “De uiteindelijke boosdoener is klimaatverandering. Somalië heeft altijd droogtes gekend, en Somaliërs hebben altijd geweten hoe ze ermee om moesten gaan: ze worstelen, ze verliezen vee, ze tellen hun verliezen en komen dan weer terug. Nu zit er te weinig tijd tussen die zware periodes van droogte. Het is een moordende cyclus, waardoor Somalische kinderen geen toekomst hebben.”
Omar is een vader uit een dorp in het district Beledweyne in het zuiden van Somalië. “Vroeger gaven we kinderen drie keer per dag te eten, nu meestal maar één maaltijd per dag.”

Save the Children dringt er bij de regering van Somalië op aan om prioriteit te geven aan humanitaire hulp en ervoor te zorgen dat hulpverleners toegang hebben tot alle gebieden. Save the Children is aanwezig in vrijwel heel het land en helpt met noodwatervoorzieningen, het voorkomen van ondervoeding en is actief op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en kinderbescherming.