Skip to main content
CH1725106-Guddi-s-family-living-in-a-tent-provided-by-Save-the-Children.jpg

Survey overstromingen Pakistan: kinderen leven in slechte omstandigheden 

Vrijdag 30 September 2022

Save the Children heeft 1200 gezinnen ondervraagd in de vier meest getroffen provincies door overstromingen in Pakistan. Hieruit blijkt dat kinderen in erbarmelijke omstandigheden leven. Velen slapen buiten en drinken vervuild water. 

De belangrijkste resultaten uit de survey zijn: 

  • De meeste van de ondervraagde gezinnen hebben hun huis verloren en leven in erbarmelijke omstandigheden. Ze gebruiken stukken stof of zeildoek als beschutting tegen de moessonregen.  

  • Meer dan de helft (54%) van gezinnen gaf aan buiten te slapen in tenten of geïmproviseerde onderkomens. Vaak hebben ze niet meer dan dunne plastic lakens. Een op de zes (16%) gaf aan helemaal geen onderdak te hebben. 

  • Meer dan de helft van de ondervraagden heeft geen toegang tot een toilet en doen hun ontlasting buiten in stilstaand water. Dit brengt een hoog risico op verspreiding van ernstige ziekten zoals cholera en dysenterie met zich mee. 

  • 80% van de gezinnen gaf aan niet genoeg schoon water te hebben. Veel mensen hebben geen andere keuze dan te drinken uit onveilige of vervuilde waterbronnen. Ongeveer een op de vijf huishoudens gaf aan water te halen uit (veelal vervuilde) kanalen en rivieren. 

Risico op malaria, dysenterie en diarree 

Kinderen die buiten slapen zonder onderdak of schoon drinkwater lopen een groot risico op levensbedreigende ziekten zoals malaria, dysenterie en diarree. Ook lopen ze een groter risico op insecten- en slangenbeten. Door te ontlasten in overstroomde velden lopen kinderen een nog groter risico, omdat stilstaand water giftige slangen en spinnen aantrekt. 

Save the Children is werkzaam in alle gebieden die getroffen zijn in Pakistan. We bieden hier voedsel, medische zorg, onderdak, schoon water en sanitaire voorzieningen aan kinderen en hun families. Ook bieden we onderwijs en mentale steun. 

Tot nu toe bereikte Save the Children in 2022 ruim 28.000 mensen die getroffen zijn door de overstromingen in Pakistan, waaronder meer dan 14.000 kinderen. We werken hierbij nauw samen met nationale en provinciale rampenbestrijdingsautoriteiten.