Skip to main content
8cba40c0-ad5b-488f-aa5f-5c153217298b.jpg.webp

Zet de belangen van kinderen echt voorop: open de scholen (deels) na de kerstvakantie

Maandag 3 Januari 2022
Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, waaronder Save the Children, maakt zich ernstig zorgen om kinderen en jongeren en roept op de scholen (deels) te heropenen.

Deze organisaties roepen op de scholen (deels) te heropenen en zien vele alternatieven dit op een veilige manier te doen.

In het VN-Kinderrechtenverdrag staat dat bij het nemen van besluiten over kinderen hun belangen voorop moeten staan, zie voor meer informatie kinderrechten.nl. Kinderen lijden veel schade door de schoolsluitingen (meer aanmeldingen jeugdpsychiatrie, meer kindermishandeling, meer crisismeldingen, minder vooruitgang op school, minder bewegen, mentale gezondheid). Tegelijkertijd lijkt de maatregel van schoolsluiting niet genoeg onderbouwd: het is niet duidelijk in hoeverre het voorzetten van onderwijs bijdraagt aan de toename van ernstige ziekte en druk op de zorg. Scholen en onderwijsvoorzieningen zijn als onderdeel van een groter geheel meegenomen. 

Eerder diende de schoolsluiting andere doelen: in december 2020 was het om ouders thuis te houden en later om grootouders beschermen. We zien onvoldoende terug hoe het belang en welzijn van kinderen zijn meegewogen in het besluit de scholen te sluiten. Daarom vragen wij ook om naar andere manieren dan een algehele schoolsluiting te kijken om leerlingen en leraren veilig naar school te kunnen laten gaan. 

Wat doen de maatregelen met kinderen?
20% minder vooruitgang op school 
5x meer crisismeldingen 
60-70% van jeugdpsychiatrie ziet toename in aanmeldingen 
20x meer dwangvoeding 
2,6x meer kindermishandeling 

Wat zeggen kinderen zelf wat het met hen doet?
5% geeft aan meer slaapproblemen te hebben 
10% geeft aan meer somberheid te ervaren 
2x meer kinderen hebben ernstige angstklachten (van 8 naar 16%) 
7% geeft aan meer boosheid te hebben 
15% geeft aan meer angstklachten te hebben 

Wat doet dat met hun leefstijl?
20% slechts haalt de norm van 1 uur bewegen per dag 
20% geeft aan dikker te zijn geworden 
75% is minder gaan bewegen 
40% van de kinderen met overgewicht zegt dikker te zijn geworden 

Lees hier 10 punten voor het veilig (deels) openstellen van de scholen.