Skip to main content
CH1669001-Kamran-who-were-supported-by-Save-the-Children-s-child-protection-team-in-Balkh-province-Afghanistan.JPG

Zorgen om 118.000 kinderen na enorme aardbeving in Afghanistan

Donderdag 23 Juni 2022

Woensdagochtend, terwijl de meeste mensen nog sliepen, vond een van de ergste aardbevingen in twintig jaar plaats in Afghanistan. Save the Children stuurt teams naar de zwaarst getroffen gebieden.
 

Er zijn naar schatting meer dan 1000 kinderen en volwassenen overleden en ongeveer 1500 mensen zijn gewond geraakt. Er wordt echter verwacht dat deze aantallen groter zullen worden, naarmate de noodhulpteams afgelegen gebieden bereiken. 
 
Ernstige zorgen 
Er zijn ongeveer 118.000 kinderen in het getroffen gebied en Save the Children maakt zich ernstige zorgen om hen. Chris Nyamandi, directeur van Save the Children Afghanistan, geeft aan dat er meldingen zijn van mensen die onder plastic dekens in de open lucht slapen en dat veel kinderen nu zonder schoon drinkwater, eten en een veilige slaapplek zitten. 
 
“Kinderen behoren tot de meest kwetsbaren in de nasleep van natuurrampen, omdat ze een groter risico lopen om honger te lijden, te overlijden als gevolg van hun verwondingen en besmettelijke ziekten op te lopen. Wanneer ze worden gescheiden van dierbaren of wees zijn, lopen ze ook een groter risico op uitbuiting en misbruik. Ons team zal naar de zwaarst getroffen gebieden reizen, om te beoordelen wat de schade is en hoe wij het beste kunnen helpen.” Vertelt Nyamandi. 
 
Save the Children heeft dekzeilen, dekens, kinderkleding, schoenen en kookgerei – klaar om vervoerd en vervolgens uitgedeeld te worden. Het team is er ook goed op ingesteld om noodhulp te bieden aan gezinnen, wat zo belangrijk is in crises als deze, wanneer gezinnen alles hebben verloren.
 
Aanvullende hulp
Afghanistan heeft dringend aanvullende en langdurige hulp nodig. Niet alleen voor de aardbeving, maar ook voor de bredere crisis die op dit moment speelt. Momenteel lijden meer dan 18 miljoen kinderen en volwassenen in Afghanistan honger. 
 
We zien in het licht van deze ramp hoe de gezondheidszorg en openbare diensten de afgelopen 12 maanden zijn uitgedund. Deze crisis laat des te meer zien hoe belangrijk het is dat regeringen grootschalige hulp bieden, zodat basisdiensten -zoals ziekenhuizen- hun werk kunnen blijven doen. Nyamandi geeft aan dat het daarnaast ook nodig is dat de internationale gemeenschap ook de economische ineenstorting van Afghanistan moet aanpakken door activa vrij te geven. 
 
“Totdat de economische crisis is aangepakt en de toenemende armoede is gestopt, zullen kinderen blijven lijden en zal het voor humanitaire organisaties moeilijker zijn om te reageren – ook bij rampen zoals deze tragische aardbeving.” 
 
Save the Children in Afghanistan 
Save the Children beschermt sinds 1976 kinderen en kinderrechten in heel Afghanistan, ook tijdens perioden van conflict, regimewisseling en natuurrampen. Toen de crisis in augustus 2021 escaleerde, heeft Save the Children haar hulp uitgebreid om het toenemende aantal kinderen in nood te ondersteunen. Save the Children levert onder andere gezondheidszorg, voedsel, onderwijs, kinderbescherming, onderdak, water en sanitaire voorzieningen.