Skip to main content
CH1754194-Salma-13-Nastex-13-Adam-12-Ali-14-Ladan-15-and-Najama-13-taking-part-in-a-letter-writing-workshop-in-Somalia-Left-to-right.png

Beste wereldleiders, steun Somalische kinderen

Donderdag 19 Januari 2023

Zes Somalische kinderen hebben een brief geschreven aan alle wereldleiders. Ze vertellen hoeveel impact de droogte heeft op hun leven en dringen er bij de wereldleiders op aan dat ze actie moeten ondernemen.  

Somalië heeft in vijf decennia niet zo’n erge droogte meegemaakt, als op dit moment. De kinderen beschrijven wat voor effect de droogte en honger hebben op hun families. Ze vertellen bijvoorbeeld hoe moeilijk het is om je te concentreren op school als je honger hebt.  

“Het is moeilijk om je niet druk te maken als je familie geen eten heeft of wanneer je buren lijden vanwege honger,” schrijven ze.   

De laatste VN-cijfers laten zien dat meer dan 15 miljoen mensen in Somalië kampen met een voedseltekort. Naar verwachting zullen meer dan 300.000 mensen in een hongersnood terechtkomen.  

De zes kinderen maken zich druk om de toekomst van hun land. 


 

Beste wereldleiders, 

Het klimaat is aan het veranderen. Het wordt met de dag erger en de periodes van droogte zijn nu een jaarlijks feit. Het is moeilijk om je niet druk te maken als je familie geen eten heeft of wanneer je buren lijden door de honger.  

Als Somalische kinderen, dienen we ons verzoek in aan de wereldleiders om klimaatverandering serieus te nemen, zodat kinderen geen honger meer zullen voelen.  

We hopen dat toekomstige Somalische kinderen zullen opgroeien, zonder dat ze weten wat honger en droogte is. Wij hebben het meegemaakt, en het is ontzettend moeilijk voor ons en onze families. Als je niks hebt gegeten, is het moeilijker om dingen te begrijpen. Wanneer je familie je niet kan voeden, kan je niet meer spelen, rennen of je concentreren.  

Het voedseltekort zorgt er ook voor dat kinderen niet meer naar school kunnen. Als ze wel naar school gaan, dan kunnen ze de lessen niet goed volgen en moeilijk zien (een gevolg van ondervoeding). 

Sommige Somalische kinderen kunnen hun huizen niet eens verlaten. Ze hebben last van polio, diarree of overgeven, allemaal gevolgen van ondervoeding.  

We pleiten ervoor dat deze kinderen worden ondersteund en de hulp krijgen die ze nodig hebben.  

We willen dat jullie, als wereldleiders, inzet tonen en een oplossing vinden voor de herhalende droogtes in Somalië, zodat kinderen weer naar school kunnen.  

We vragen dat vervuiling zal worden ingeperkt en gecontroleerd. Droogtes moeten onder controle worden gehouden en Somalische kinderen mogen niet worden vergeten.  

We zijn erg verdrietig over het voedseltekort in ons land. We hopen dat Somalische kinderen een mooie toekomst kunnen hebben, dat ze in vrede leven, maar het allerbelangrijkste: dat de wereldleiders hun zullen steunen. 

Met vriendelijke groet,  

Ladan*, 15
Najama*, 13
Salma*, 13
Nastex*, 13
Ali*, 14
Dadam*, 12

Kinderen over de hele wereld zijn de dupe van ondervoeding als gevolg van klimaatverandering. Zelfs als de doelen in het Klimaatakkoord van Parijs worden gehaald zullen kinderen die het afgelopen jaren zijn geboren te maken krijgen met veel meer hittegolven, overstromingen, branden en droogtes dan hun grootouders. Kinderen in midden- en lage inkomenslanden lopen daardoor nog meer risico op ondervoeding.  

Rapport
In een nieuw rapport geeft Save the Children drie adviezen aan wereldleiders om ondervoeding te voorkomen en te verhelpen.  

  1. Wereldleiders moeten vroege opsporing en behandeling van acute ondervoeding opschalen, om 80% van de kinderen te bereiken die momenteel niet de behandeling krijgen die ze nodig hebben. 

  2. (Borst)voeding voor jonge kinderen moet worden aangemoedigd en gefaciliteerd, want dat is een van de meest effectieve manieren om kindersterfte te voorkomen.  

  3. Investeer in de gezondheidszorg van kleinere gemeenschappen, om kinderziektes te voorkomen en behandelen. Kinderziektes kunnen veroorzaakt worden door ondervoeding, maar kunnen ondervoeding ook veroorzaken.  

Daarnaast moeten wereldleiders luisteren naar kinderen en hen betrekken bij klimaatbeleid. Een leefbare planeet is onmisbaar voor een veilige toekomst voor kinderen. Overheden en wereldleiders moeten actief maatregelen nemen om de wereld te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.