Skip to main content
7ca55126-09fa-47f8-8a0f-b6e8e5e374b6.png

Dialoog in Pakhuis de Zwijger: 'Een toekomst voor Afghanistan'

Woensdag 11 Januari 2023
Op 19 januari spreken verschillende experts over de situatie in Afghanistan. Want wat kunnen we als collectief betekenen voor Afghanistan en welke toezeggingen kan de Nederlandse regering doen? 
Ruim een jaar na de overname door de Taliban staat het buiten kijf dat er zich een humanitaire catastrofe voltrekt in Afghanistan. Hongersnood, een ingestorte economie, ontzegging van onderwijs voor vrouwen en meisjes en armoede bij meer dan 90 procent van de bevolking zijn geen voorspellingen meer, maar harde feiten. Tot overmaat van ramp publiceerden de Taliban net voor deze kerst een decreet dat vrouwelijke medewerkers van ngo's verbiedt om hun werk ter plaatse te doen. Een doemscenrio voor Afghanistan, maar deze feiten benadrukken ook het belang om een dialoog te voeren die verder gaat dan kennisuitwisseling. Wat kunnen we collectief doen voor het Afghaanse volk, tegen alle verwachtingen in?

Onder leiding van Sahar Shirzad voeren we deze avond een interactieve dialoog over wat we kunnen doen voor de toekomst van Afghanistan. Samen met grassroots-activisten, NGOs, beleidsmakers en het publiek zullen we de uitdagingen blootleggen waarmee Afghanistan op dit moment wordt geconfronteerd. Daarnaast zullen we de mogelijkheden voor ontwikkeling bespreken en een ​​gezamenlijke oproep doen aan diverse stakeholders om tot actie te komen. Welke toezeggingen kan de Nederlandse regering doen, samen met de diaspora en actieve organisaties ter plaatse, opdat Afghanistan hoop voor de toekomst houdt? Wat is de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap?

Moderator
Sahar Shirzad - Mensenrechtenactiviste, programmamaakster en schrijfter 

Sprekers
Anne Marie Kueter – Senior Programma Manager bij Save the Children
Marriet Schuurman - Directeur Stabiliteit en Humanitaire Hulp (DSH) bij BZ
Mursal Sayas – Schrijfster, Journaliste
Najeeb Azad – Activist
Nasr Muflahi – Directeur Intersos Afghanistan
Niloufar Rahim – Huisarts, SOBH Foundation
Tania Akefi – Afghaans- Nederlands dichter, schrijfster, activist
 
Partners
CordaidHealthNet TPOSave the ChildrenStichting VluchtelingPakhuis de Zwijger en Sahar Shirzad
 
Een toekomst voor Afghanistan 
Een dialoog in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
19-01-2023, 20:00

Na afloop ben je uitgenodigd voor een drankje, rondsnuffelen op een kleine Afghaanse boekenmarkt en een gesprek met de sprekers en moderator in café Pakhuis de Zwijger.

Geef je hier op voor dit gratis evenement. 
Let op: de voertaal tijdens dit evenement is Engels.