Skip to main content
fbbb5a92-f7c3-47a7-a97d-8af407757417.png.webp

Hoe Eglantyne Jebb ervoor heeft gezorgd dat kinderen rechten hebben

Woensdag 8 Maart 2023
Wist jij dat er dankzij Eglantyne Jebb kinderrechten zijn? Hoewel veel mensen het kinderrechtenverdrag wel kennen, weten weinig mensen van het bestaan van deze bijzondere vrouw. Daar willen wij verandering in brengen.

Eglantyne Jebb werd geboren in 1876. Samen met broers en zussen groeide ze op in Engeland. Haar ouders leerden haar hoe belangrijk het is om voor je medemens te zorgen.  

Eerste Wereldoorlog 
Jebb’s activisme begon vlak na de Eerste Wereldoorlog. Tegen het einde van de eerste wereldoorlog stelde de Britse overheid een economische blokkade in. Middels een mijnenveld op zee hielden ze zo gedurende vier oorlogsjaren alle transporten van en naar Duitsland en Oostenrijk tegen. Door deze blokkade ontstond een groot voedseltekort. De oorlog was net afgelopen en de Britse overheid stelde een blokkade in, waardoor kinderen in Berlijn en Wenen stierven van de honger.   

Eglantyne Jebb en haar zus Dorothy Buxton konden dit niet langer aanzien en besloten actie te ondernemen. In mei 1919 organiseerden ze samen het Save the Children Fund tijdens een publieke bijeenkomst in de Royal Albert Hall in Londen. Hoewel mensen er eerst niets van wilden weten, lukte het Eglantyne uiteindelijk om veel donaties op te halen. Onder anderen Albert Einstein en Anna Pavlova steunden haar pleidooi.  

CH1282382-An-original-copy-of-the-Daily-Herald-newspaper-from-16-May-1919
Kinderrechten 
Eglantyne ging er niet vanuit dat Save the Children zou blijven bestaan, maar het bleek dat er wereldwijd kinderen waren, die steun nodig hadden.  
CH164265-Save-the-Children-s-founder-Eglantyne-Jebb

Eglantyne wilde dat kinderrechten en het welzijn van kinderen wereldwijd een prioriteit zou worden. Daarvoor stelde zij in Zwitserland haar ‘Declaration of the Rights of the Child’ op. Deze werd door de Volkenbond (de voorganger van de VN) geadopteerd en vormde de basis voor het huidige Verdrag van de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties.


In dat verdrag stond 

We hebben allemaal de plicht om kinderen een gezonde start te geven.  

  1. Elk kind moet krijgen wat het nodig heeft om gelukkig en gezond op te groeien 
  2. Wanneer een kind honger heeft, moet het eten krijgen. Wanneer ze ziek zijn, moeten ze verzorgd worden. Wanneer zij ondersteuning, onderdak of begeleiding nodig hebben, moeten ze dat krijgen.  
  3. Als er een crisis is, moeten kinderen als eerst hulp krijgen 
  4. Elk kind moet beschermd worden tegen uitbuiting en de kans krijgen om geld te verdienen, als de tijd rijp is.  
  5. Elk kind moet opgroeien met het besef hoe belangrijk het is om je talenten en vaardigheden te gebruiken voor het helpen van anderen. 

Een inspiratie 
Eglantyne’s bijnaam was ‘wit vuur’, vanwege haar passie voor kinderrechten en haar vurige overtuiging dat geen mens het slachtoffer mag worden van klassenverdeling. Ze stond bekend als een doortastende vrouw met veel doorzettingsvermogen. In een tijd waarin het helemaal niet normaal was dat vrouwen politiek bezig waren, heeft zij ervoor gezorgd dat kinderen vandaag de dag nog rechten hebben.  

Eglantyne inspireert ons nog elke dag om op te komen voor de rechten van kinderen over de hele wereld. Dankzij haar zijn wij de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie op aarde.