Skip to main content
a76f9731-09bd-423b-aa53-6f8a86e77b31.jpg

TeamUp traint 20 leerkrachten op een school met ruim 100 Oekraïense kinderen

Donderdag 30 Maart 2023

Op de PO Oekraïne School in Tilburg werden de afgelopen maand 20 leerkrachten getraind om TeamUp te geven aan 110 Oekraïense kinderen. Mirela Delic, locatieleider, vertelt wat daarbij komt kijken. 

Oekraïense kinderen in nieuwkomersklassen   
PO Oekraïne is een nieuwkomersschool waar op dit moment veel kinderen uit Oekraïne worden opgevangen. Mirela Delic is locatieleider van deze school, die speciaal werd opgericht door de grote instroom van Oekraïense vluchtelingen. Mirela vertelt: “Op deze school start je met een gevoel van veiligheid. Vanaf het moment dat kinderen hier op school komen, maak je heel duidelijk afspraken met hen, zonder dat je hier veel taal bij gebruikt. Zo gebruiken we bijvoorbeeld pictogrammen.” Door de duidelijke routine, voelen de kinderen zich sneller op hun gemak, vertelt Mirela.    

De verschillen tussen onderwijs in Nederland en Oekraïne  
In het begin is Mirela vaak langs gegaan bij de woonlocaties van de Oekraïense kinderen, onder andere om veel te vertellen over het Nederlandse onderwijssysteem. Mirela vertelt dat zij hierin nauw samenwerken met de gemeente. Verder zijn ze langs de deuren geweest om ouders te spreken en uit te leggen wat leerplicht is en waar deze kinderen naar school kunnen gaan. “Het vraagt echt iets meer organisatie dan een reguliere school.”    

Gemakkelijk gaat dat niet altijd. “In het begin was het best lastig. Ouders wilden graag dat hun kind het Oekraïens onderwijs zou blijven volgen. Er wordt online namelijk nog steeds Oekraïens onderwijs verzorgd. Kinderen kunnen dan inloggen en krijgen op afstand van hun eigen leerkracht in Oekraïne les. Dat is lastig om op deze school te organiseren, de kinderen komen uit heel veel verschillende regio’s. De meeste kinderen volgen thuis nog het Oekraïense onderwijs na een hele dag Nederlands onderwijs op school te hebben gevolgd.” Volgens Mirela wordt daar ook streng op toegezien. “Als kinderen terugkeren naar Oekraïne moeten zij bewijzen laten zien om over te gaan naar de volgende groep.”    

Perspectief voor de komende jaren  
Als kinderen een jaar op deze nieuwkomersschool zitten, stromen ze vaak door naar een reguliere basisschool of naar het voortgezet onderwijs. De school blijft zich wel voorbereiden op nieuwe aanmeldingen, bijvoorbeeld door het inrichten van extra klassen. “Je wil graag constant flexibel kunnen inspelen op de vraag. Andersom wordt deze flexibiliteit ook van leerkrachten verwacht. Het zou bijvoorbeeld zomaar kunnen dat zij gedurende het schooljaar opeens een nieuwe groep krijgen.”    

20230308-StC-TeamUp-Fotografie-Jules-van-Iperen-012


De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen  
Daarnaast was er vanuit de school de behoefte om TeamUp uit te voeren, omdat het juist voor deze doelgroep extra belangrijk is om aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. “Als het gaat om het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling, is TeamUp een veilige, laagdrempelige manier. Los van de leuke activiteiten helpt het kinderen ook bij hun motorische ontwikkeling. Je kunt de routines van TeamUp bijvoorbeeld ook als energizers inzetten tijdens lessen. Het biedt ontspanning,” aldus Mirela. Ze merkt dat de kinderen buiten school nog veel bezig zijn met de situatie in Oekraïne. Daarom is het zo fijn voor hen als ze dit bij TeamUp op school kunnen loslaten. Zo kunnen en mogen ze weer even kind zijn.    

Ook Linda Mateijssen, leerkracht middenbouw is inmiddels getraind om TeamUp uit te voeren. “Ik moet best wennen aan TeamUp! In de klas hebben we veel structuur, bij TeamUp krijgen kinderen veel meer vrijheid. Zo mogen ze bijvoorbeeld zelf even een time-out nemen als ze dat willen. Bij TeamUp gaat het om samen doen, je hebt als leerkracht tijdens TeamUp ook een andere rol. Het geeft mij een fijn en positief gevoel. De kinderen vinden het leuk dat de juf meedoet en iedereen erbij betrokken is. Hoe vaker je het doet, hoe beter ze de routines begrijpen en ook mee gaan doen.”