Skip to main content
2637a3b3-2f30-49d9-a533-bcfcd760c40e

Voorlichting over gezinsplanning en de gevaren van kindhuwelijken in Niger

Dinsdag 7 Maart 2023

Save the Children zet zich in om gezinsplanning te stimuleren om 's werelds snelst groeiende bevolking af te remmen in een land met een hoge jeugdwerkloosheid en het hoogste percentage kindhuwelijken.

Gezinnen in Niger bestaan volgens gegevens uit 2020 gemiddeld zeven kinderen. Zij worden vaak gezien als een manier om meer te verdienen, want hoe meer kinderen werken, hoe meer er verdiend wordt. Hierdoor is de bevolking explosief gestegen van 3.5 miljoen mensen in 1960 tot ongeveer 25 miljoen. Toch worden gezinnen hier niet rijker van. 40.8% van de bevolking leeft onder de nationale armoedegrens.  

Kindhuwelijken 
Voor meisjes resulteert dit in een verhoogd risico op kindhuwelijken. Gezinnen die worstelen met armoede, zien bruidsschatten als een essentiële bron van extra inkomen. Hierdoor kunnen deze meisjes echter niet naar school en lopen ze het risico op mentale problemen. 

In Niger is ongeveer 76% van de meisjes getrouwd vóór de leeftijd van 18 jaar en 28% vóór de leeftijd van 15 jaar, blijkt uit een onderzoek uit 2012. Sindsdien zijn er geen andere statistieken verzameld. Kinderrechtengroepen, waaronder Save the Children, zagen de afgelopen tien jaar wel vooruitgang, maar maken zich nu zorgen dat conflicten, de klimaatcrisis en ontheemding de aantallen weer doen stijgen. 

Save the Children werkt samen met autoriteiten en partners ter plaatse om getrouwde mannen voorlichting te geven over gezinsplanning en de gevaren van kindhuwelijken. We geven lessen op speciale ‘scholen’ voor getrouwde mannen en bieden anticonceptie aan bij gezondheidsklinieken. Er was hoop dat het gebruik van moderne anticonceptiemiddelen tegen 2020 tot 50% verhoogd zou zijn, maar uit gegevens blijkt dat het doel te ambitieus was en niet werd gehaald.  

Verandering  
Toch is er wel degelijk verandering te merken. Abdou Ousmane Kango, 60, geeft voorlichting aan getrouwde mannen. Daar is ook een gezondheidscentrum bij aangesloten. "We zien veel gedragsveranderingen. Vrouwen komen steeds vaker naar het gezondheidscentrum en vragen of ze de pil mogen slikken. Ze schamen zich minder. Hun mannen staan nu open voor gezinsplanning."

In het gezondheidscentrum in Bandé, dat wordt ondersteund door Save the Children, is het aantal vrouwen dat anticonceptie gebruikt in een jaar tijd verachtvoudigd - van 144 in januari 2022 tot 1.235 in december 2022. Dit is een gevolg van bewustmaking door de 'school'. Deze lessen hadden niet alleen een impact op de demografie, maar stelden jonge moeders, die in de meeste gevallen rond de leeftijd van 15 jaar trouwden, in staat om beter voor zichzelf en hun gezin te zorgen. 

ATWA: “Adolescent Transition in West Africa” 

Onvoldoende toegang tot en kennis van seksuele gezondheid en rechten, hebben levenslange gevolgen voor jongeren. Daarom zet Save the Children zich op dit gebied in voor adolescenten in Niger. 

Lees meer