Skip to main content
ch1938245_busra

100 jaar kinderrechten

Woensdag 28 Februari 2024

Stel je voor dat je als kind nooit serieus wordt genomen. Niet door je ouders, niet door de dokter of elk ander volwassen persoon in je leven. Je mag niet naar school, moet gewoon werken en er wordt nooit aan jou gevraagd hoe je je daarover voelt. Dit was jarenlang de realiteit voor miljoenen kinderen over de hele wereld. Totdat er 100 jaar geleden een vrouw genaamd Eglantyne Jebb de eerste opzet maakte voor het kinderrechtenverdrag.  

Onze oprichter, Eglantyne Jebb, stelde in Zwitserland haar ‘Declaration of the Rights of the Child’ op. Deze werd in 1924 door de Volkenbond (de voorganger van de VN) geadopteerd en vormde de basis voor het huidige Verdrag van de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties.Vanaf dat moment is Save the Children bezig om deze kinderrechten te beschermen en waarborgen.  

Hoe wij dat doen 

Artikel 24: Gezondheid 
Alle kinderen hebben recht op gezondheidszorg. Als een land te arm is om dat te bieden, moeten rijke landen zoals Nederland daarbij helpen. Save the Children doet verschillende dingen om hulp te bieden op dit gebied. We ondersteunen ziekenhuizen financieel, we leiden zorgverleners op, geven voorlichting aan ouders en hebben mobiele gezondheidsklinieken in moeilijk bereikbare gebieden over de hele wereld.  

De driejarige Zohra* werd geholpen in zo’n mobiele kliniek. Ze had diarree, een longontsteking en was extreem ondervoed. Onze hulpverleners in Afghanistan konden haar succesvol behandelen.  

 

 

Artikel 31: Spelen en vrije tijd  
Alle kinderen hebben recht op vrije tijd en rust. In die tijd moeten ze de ruimte hebben om te spelen en hun hobby’s uit te oefenen. Dat is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Zeker als ze met andere kinderen kunnen spelen.  Save the Children heeft over de hele wereld kindvriendelijke ruimtes waar kinderen kunnen spelen, tekenen en sporten. Deze ruimtes zijn vaak in oorlogs- of rampgebieden. Kinderen kunnen daar hun ervaringen en emoties via spel verwerken.  

Sahra* (10 jaar), woont in een vluchtelingenkamp in Somalië. Ze bezoekt daar regelmatig onze kindvriendelijke ruimte. “Ik houd van huizen tekenen,” vertelt ze enthousiast. Sahra krijgt daar alle ruimte voor. Je ziet overal kleurrijke knutselspullen.  

 

Artikel 28: Onderwijs 
Kinderen hebben het recht om naar school te gaan. Sterker nog, het is een plicht. De overheid moet ervoor zorgen dat de basisschool gratis is en dat je ook daarna goed middelbaar en hoger onderwijs kunt volgen. Save the Children werkt samen met nationale en lokale overheden om de toegang tot onderwijs te verbeteren. We bieden ook onderwijs in tijden van conflict of in de nasleep van een natuurramp. 

In Oekraïne hebben we bunkerscholen gemaakt, waardoor kinderen toch nog onderwijs kunnen krijgen als het onveilig is. Karolina* gaat naar zo’n school. Ze heeft altijd een tas bij zich voor het geval dat ze naar de bunker moet. Daarin zit onder andere water, servetten en verkoudheidsmedicijnen.  

 

Artikel 20: Bescherming kinderen zonder gezin 
Kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen hebben recht op bescherming en een liefdevol gezin. Kinderen die een tijdje niet bij hun eigen gezin kunnen wonen, hebben recht op extra bescherming van de overheid. Als een kind de ouders kwijt is, moeten ze worden herenigd.  

De dertienjarige Simon* ontvluchtte zijn dorp in Soedan toen er gevechten uitbraken. Hij rende zonder zijn ouders mee met andere mensen die vluchtten. Hij wist niet waar zijn ouders waren.  Simon kwam in contact met Save the Children en die hebben zijn familie getraceerd. Hij is nu thuis bij zijn gezin in Juba nadat hij meer dan drie maanden alleen heeft gereisd. 

 


(In)directe hulp 
Naast directe hulp, pleiten wij ook bij overheden voor het naleven van deze kinderrechten. Ook in Nederland. Via ons programma Speaking Minds kunnen kinderen advies geven aan hun gemeente over zaken als armoede en klimaat.  

Het is onze missie dat kinderen serieus worden genomen. Eglantyne Jebb heeft haar hele leven gewerkt om ervoor te zorgen dat het welzijn van kinderen wereldwijd een prioriteit zou worden.Wij zullen er alles aan doen om deze wens een realiteit te maken.   

 

* De namen in dit artikel zijn veranderd