Skip to main content
c16d2d2f-06f8-48cd-85a2-545ba2b3d656.jpg.webp

‘Kinderarbeid toegenomen door gevolgen covid-19’

Vrijdag 11 Juni 2021

Voor het eerst sinds 20 jaar is het aantal kinderen dat slachtoffer is van kinderarbeid gestegen. Een zorgwekkende ontwikkeling. Daarom lanceren we een campagne om mensen bewust te maken van de problematiek rondom kinderarbeid. Want kinderarbeid moet structureel aangepakt worden.
 

Uit recent onderzoek van UNICEF blijkt dat wereldwijd 160 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar aan het werk zijn. Mede door de gevolgen van covid-19 neemt de armoede wereldwijd toe en stijgt het aantal kinderen dat werkt.
 
Kinderarbeid is vicieuze cirkel
Kinderarbeid is een complex probleem waar helaas niet één panklare oplossing voor bestaat. De stijgende cijfers laten zien kinderarbeid terugdringen belangrijker is dan ooit. Want kinderarbeid houdt armoede in stand. Het leidt tot lagere lonen en hogere werkloosheid onder volwassenen. Kinderen die werken, gaan niet naar school. Grote kans dat ze later terecht komen in laagbetaalde banen en hun kinderen vervolgens ook. Zo blijft de vicieuze cirkel van armoede bestaan.
 
Aanpak kinderarbeid urgenter dan ooit
De recente cijfers laten zien dat het werk dat Save the Children dagelijks doet om kinderarbeid te bestrijden urgenter is dan ooit. Hoewel er niet één eenvoudige oplossing is voor kinderarbeid, kunnen we wel een hoop doen om het terug te dringen. Van armoedebestrijding tot kinderen toegang bieden tot (overbruggings)onderwijs. Om kinderarbeid structureel aan te pakken zijn daarnaast veranderingen nodig op politiek niveau. Denk bijvoorbeeld aan wetten die kinderarbeid verbieden en beleid om de onderliggende sociale problemen op te lossen.
 
Stop kinderarbeid, teken de petitie
In onze campagne tegen kinderarbeid laten we aan de hand van concrete voorbeelden zien wat Save the Children doet om het probleem aan te pakken. Wil je zelf iets tegen kinderarbeid doen? Dat kan. In de Tweede Kamer is onlangs een wetsvoorstel voor de Wet Duurzaam en Verantwoord Ondernemen in Nederland ingediend. Deze wet moet bedrijven onder meer verplichten om in hun ketens kinderrechten te respecteren. Wij willen dat dit wetsvoorstel wet wordt en doen daarom mee aan de petitie van IDVO om zo de Tweede Kamer te bewegen dit wetsvoorstel wet te laten worden. Teken de petitie