Skip to main content
CH1909334-A-child-rocking-chair-among-a-rubble-in-Gaza

Baby's worden geboren in een nachtmerrie

Woensdag 15 November 2023

Ongeveer 15.000 baby's zullen naar verwachting geboren worden in Gaza tussen 7 oktober en het einde van 2023. Het leven van deze kinderen begint op een verschrikkelijke manier. Wij roepen op tot een staakt-het-vuren.  

In 2023 zijn er in totaal 66.000 baby’s geboren. Zij lopen allemaal een groot risico te midden van voortdurend oplaaiend geweld en met medische zorg, water en voedsel op een kritisch laag niveau. 

Complicaties 
Deze voorspelling baseren we op recente VN-gegevens die schatten dat elke dag ongeveer 180 vrouwen bevallen in Gaza. Ongeveer 15% van de vrouwen die bevallen, krijgt waarschijnlijk te maken met zwangerschaps- of bevallingscomplicaties. 5.500 zwangere vrouwen zullen de komende maand bevallen, terwijl de bevolking is afgesneden van alle essentiële voorzieningen. 

Schoon water is schaars, voedsel en medicijnen raken op en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven hebben moeite om voedsel te vinden. Er dreigt een hongersnood. De risico's van ondervoeding en verhongering zijn zeer reëel en de gezondheid van kinderen en zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven is bijzonder zorgwekkend. 

Kwetsbaar voor ziektes 
Doordat er geen schoon drinkwater is, lopen kinderen het risico lopen te sterven door ernstige uitdroging. Veel mensen zijn gedwongen om besmet water te gebruiken, waardoor ze kwetsbaar zijn voor ziekten of een uitbraak van door water overgebrachte ziekten. Deze infecties zorgen er ook voor dat kinderen uitgedroogd raken en daardoor, zonder schoon water, in levensgevaar. 

Ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen die al met ernstige tekorten kampen, worden aangevallen, waardoor duizenden patiënten, waaronder zwangere vrouwen en pasgeborenen, in groot gevaar komen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gezegd dat meer dan de helft van de ziekenhuizen in Gaza - 22 van de 36 - nu "niet functioneel" zijn. 

Staakt-het-vuren is nodig. Wel nu.
Maha*, een medewerker van Save the Children in Gaza die nu naar het zuiden is verhuisd, vertelt over wat ze een paar dagen geleden zag bij het Al Shifa ziekenhuis toen de brandstof opraakte: "De taferelen in de ziekenhuizen waren verschrikkelijk. Zwangere vrouwen in de gangen schreeuwend van de pijn. Ongeïdentificeerde pasgeboren baby's in couveuses, zonder levende familieleden. De brandstof was op, ik moest vluchten, ik weet niet of ze het overleefd hebben.” 

 Jason Lee, directeur van Save the Children in de bezette Palestijnse gebieden, zei: "Baby's worden geboren in een nachtmerrie, een humanitaire ramp. Hun families zijn afgesneden van de basisvoorzieningen. Zwangere vrouwen bevallen zonder medische zorg en te vroeg geboren baby's sterven in couveuses. Er moet brandstof Gaza binnenkomen om de generatoren van energie te voorzien en de gezondheidszorg moet worden beschermd. Het geweld moet stoppen. We hebben een staakt-het-vuren nodig. En wel nu." 

Teken onze petitie voor een staakt-het-vuren