Skip to main content
Speaking Minds

Leerlingen praten via ons programma mee over beleid in Enschede

Woensdag 24 April 2024

Wat heb jij nodig om lekker in je vel te zitten? Die stelde de gemeente Enschede aan 40 leerlingen van Stedelijk Alpha. Samen met onze begeleiders gingen de leerlingen met die vraag aan de slag. Afgelopen maandag bespraken ze hun antwoorden met wethouder Harmjan Vedder (jeugdzorg) in de raadzaal van de gemeente Enschede.

Steeds meer jongeren zitten niet lekker in hun vel. 1 op de 6 kinderen (tot 18 jaar) in Enschede maakt gebruik van jeugdzorg. Het aantal jongeren dat een beroep doet op jeugdzorg stijgt. Daarom heeft de gemeente via ons programma ‘Speaking Minds’ advies gevraagd aan de leerlingen van Stedelijk Alpha in Enschede. 

De ideeën 
De geraadpleegde vmbo-scholieren (klas 2 en 3) vinden het belangrijk dat er meer (sport-)activiteiten komen voor jongeren, zodat ze zich minder eenzaam voelen, en nieuwe vrienden kunnen maken. Ze pleiten voor een gemeentelijke sportapp, waar je alle sportvereniging op kunt vinden. Ze zijn enthousiast over open dagen van sportverenigingen. Die helpen jongeren ontdekken welke sport ze leuk vinden. 

De jongeren hebben behoefte aan een “schoolcoach” bij wie ze terecht kunnen. Zo’n coach kan de leerlingen helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen. Ook is het idee geopperd voor “emoji-kamers” en “moodrooms” op scholen, een rustige plek waar ze zich kunnen terugtrekken en even met iemand kunnen praten. Jongeren willen graag worden geholpen bij het onder controle houden van hun emoties in stressvolle situaties.

Leuk om mee te doen
De scholieren presenteerden hun ideeën aan wethouder Vedder. Een van de deelnemende leerlingen, de 14-jarige Bjorn, reageerde: “Het was ontzettend leuk om hieraan mee te doen. Ik heb er ook echt vertrouwen in dat de ideeën worden uitgevoerd.” 

Speaking Minds

Wethouder Vedder complimenteerde de leerlingen met het resultaat. “Ik heb met plezier geluisterd. Gaaf dat de ideeën zo concreet zijn. Er zitten hele mooie plannen bij waar we ook iets mee kunnen. We gaan kijken wat we ervan in de praktijk kunnen brengen. Ik vind het heel belangrijk dat we de stem van de jongeren horen.” 

Speaking Minds 
Flore van Eerde van Speaking Minds, die de kinderen begeleidde, noemde het “tof” dat de gemeente Enschede scholieren heeft gevraagd een onderwerp uit te werken dat ook echt speelt onder jongeren. “Jongeren kennen heel vaak iemand die niet lekker in hun vel zit. Daarom is het extra belangrijk om mee te denken over hoe de gemeente kan helpen.” 

Speaking Minds is een project van Save the Children waarbij leerlingen gedurende een aantal weken onderzoek doen naar een beleidsvraag die in hun gemeente speelt. Deze week besluit het college van Burgemeester en Wethouders over maatregelen die nodig zijn om de vraag naar jeugdzorg te beperken. Daarbij worden ook de adviezen van de jongeren betrokken.