Skip to main content
1eec083a-3f9f-4173-a263-af9d25befc94.JPG.webp

Rechter verklaart: "Reddingsacties op Middellandse Zee waren niet strafbaar"

Donderdag 25 April 2024

De rechter heeft na jaren strafrechtelijk vooronderzoek besloten dat onze reddingsacties op de Middellandse Zee niet illegaal waren. Wij zijn blij om dit te horen. “Wij werkten vanuit ons humanitair mandaat, het redden van de levens van mensen in nood,” verklaart onze directeur Pim Kraan. 

De rechtbank in Trapani, Sicilië heeft dat gezegd dat er niet is gebleken van strafbare feiten. Het strafrechtelijk onderzoek volgde op de twee jaar durende maritieme reddingsoperatie die Save the Children vanaf 2016 voor migranten in nood op de Middellandse Zee uitvoerde met het schip Vos Hestia. 

Geen verdere rechtsvervolging
De rechter gaat mee met het verzoek van de Officier van Justitie om van verdere rechtsvervolging af te zien, nadat in de afgelopen twee jaar diverse getuigen en betrokkenen zijn gehoord. 

Onze directeur, Pim Kraan: “De zaak van de aanklager was erop gericht om onze organisatie te beschuldigen van vermeend illegaal handelen. Wij werkten vanuit ons humanitaire mandaat, het redden van de levens van mensen in nood. Save the Children deed haar zoek- en reddingswerk in volledige afstemming en samenwerking met de Italiaanse kustwacht. Daarbij werden ook de aanwijzingen van het Italiaanse maritieme reddings- en coördinatiecentrum nauwgezet uitgevoerd.” 

Geen bewijs
In maart 2023 waren wij geschokt toen premier Rutte aan de vooravond van een ontmoeting met de Italiaanse premier Meloni onderscheid maakte tussen “fatsoenlijke en niet-fatsoenlijke ngo’s”, waarbij een deel van de hulporganisaties onderdeel zou zijn van “een cynisch model van mensensmokkel”. 
 
Dergelijke beschuldigingen werden ook door de Italiaanse aanklager geuit. Advocaat Jean Paule Castagno, die de beschuldigde teamleider van Save the Children bijstond, vertelt hoe alles is gelopen: “De uitkomst van de voorlopige hoorzittingen is het resultaat van jaren hard werken. Save the Children heeft een gedetailleerde verdediging gevoerd en belangrijk bewijsmateriaal, dat tijdens het onderzoek niet naar voren kwam, verzameld en onder aandacht van de rechter gebracht. Dit bewijs was uiteindelijk doorslaggevend in het overtuigen van het Openbaar Ministerie." 

“Uit geen enkel door de aanklager geproduceerd bewijsstuk, inclusief talloze transcripties van het mobiele- en radioverkeer, is gebleken dat Save the Children ooit enig contact heeft gehad met mensensmokkelaars, zoals wel een van de absurde beschuldigingen luidde,” verklaart Pim Kraan. “In de twee jaar waarin de zoek- en reddingsmissie in de Middellandse Zee actief was, heeft Save the Children bijna 10.000 mensen gered die op zee dreigden te verdrinken. Onder hen waren zo'n 1.500 kinderen, van wie velen van hun familie waren gescheiden. We zijn erg blij met deze uitkomst en onze collega’s in Italië zijn zeer opgelucht na jaren van spanning.”