1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede

In Nederland leven 292.000 kinderen en jongeren in armoede. Dat is 1 op de 9.
Je ziet het niet. Maar het is er wel.
 
Defence for Children en Save the Children zijn bezorgd over het nog altijd groeiend aantal kinderen in Nederland dat in armoede opgroeit. Daarom voeren we samen actie. En roepen we alle gemeenten op om werk te maken van een goed beleid voor kinderen en jongeren in armoede.
 

Wat u moet weten over armoede
Kinderen en jongeren die in armoede opgroeien:

 • lopen vaak een (leer)achterstand op,
 • zijn minder vaak lid van een sportvereniging,
 • verlaten vaker voortijdig school,
 • hebben meer risico op een slechte gezondheid,
 • scoren vaker lager dan gemiddelde schoolresultaten
 • hebben later vaak minder goed betaalde banen. 
 
In elke gemeente komt het voor: kinderen die niet mee kunnen op schoolreis. Niet kunnen sporten. Kinderen waar thuis geen geld is voor nieuwe kleren en al zeker niet voor vakantie. Soms is er zelfs te weinig eten. Of kunnen ouders de huur niet meer betalen.
 
Ieder kind heeft recht op een toereikende levensstandaard. Niet alleen recht op voeding, huisvesting en kleding. Ook op de mogelijkheden om zich te ontwikkelen als andere leeftijdsgenoten. Zo staat het in het internationale Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

(tekst loopt door onder video)

Aanbevelingen voor de gemeenten
Ook in uw woonplaats groeien kinderen op in armoede. De gemeente kan hier wat aan doen. We hebben vijf aanbevelingen opgesteld voor de gemeenten om met goed beleid de armoede te bestrijden:
 

 1. Er is geld beschikbaar gesteld door de overheid: de Klijnsmagelden.  Zorg dat dit geld daadwerkelijk ingezet wordt ten behoeve van bestrijding armoede onder kinderen.
 2. Bied een Kindpakket aan, zodat alle kinderen onder meer kunnen sporten en mee op schoolreis kunnen.
 3. Maak het gemeentebeleid beschikbaar in - voor jongeren - begrijpelijke taal, zodat zij het begrijpen en mee kunnen denken.
 4. Betrek jongeren bij vraagstukken rondom armoede en sociale uitsluiting
 5. Doorbreek het taboe, maak het onderwerp bespreekbaar

Save the Children helpt kinderen en jongeren die in armoede leven in Nederland, bijvoorbeeld door ze een stem te geven via het project Speaking Minds. Daarnaast is Save the Children onderdeel van het Kinderrechtencollectief, dat strijdt voor de rechten van kinderen in Nederland. Verder hebben we vaste mensen in dienst wiens taak het is om er bij politici op aan te dringen dat de rechten van kinderen in Nederland altijd gewaarborgd zijn. Zo vechten we, samen met kinderen en jongeren, tegen de gevolgen van armoede in ons land. 

*De kinderen in de video zijn acteur, de scenes zijn gebaseerd op ware situaties.

Armoede is geen reden om kinderen van hun ouders te scheiden

We ontvangen zorgwekkende signalen over kinderen die opgroeien in armoede.  Een regelmatig terugkerend zorgelijk signaal gaat over de inzet van kinderbeschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld het uithuisplaatsen van kinderen) als gevolg van armoede- en schuldenproblematiek. Save the Children en Defence for Children maken zich zorgen om deze groep kinderen en daarom zetten we ons al geruime tijd in om armoede onder kinderen in Nederland te bestrijden. Samen met Defence for Children schreven we het artikel 'Armoede is geen reden om kinderen van hun ouders te scheiden', dat is gepubliceerd in het themamagazine ‘Integraal samenwerken voor de jeugd’ op sociaalweb.

Lees het artikel 'Armoede is geen reden om kinderen van hun ouders te scheiden'