Thema: Ondervoeding bestrijden

Geen enkel kind zou honger moeten lijden. Toch raakt op dit moment, wereldwijd, iedere minuut, één kind ernstig ondervoed.

Save the Children zet alles op alles om ondervoeding te bestrijden. Met voedingsprogramma’s op scholen, klinieken en medische voedingscentra op plekken waar voedsel schaars is en onrecht heerst. Daarnaast zetten wij ons al jaren in om mensen zelfvoorzienend te laten zijn.

In dit nummer:
In de nieuwe editie van SAVE magazine leest u meer over ondervoeding en de oorzaken van de wereldwijde hongercrisis. Daarnaast gaan we dieper in op de hulp die Save the Children biedt.