Thema: Mentaal gezond en gelukkig

Mentale hulpverlening is cruciaal voor de toekomst van kinderen. Daarom nemen we u in dit magazine graag mee naar een van de aandachtspunten van Save the Children: MHPSS (mental health and psychosocial support, oftewel mentale gezondheid en psyche-sociale steun). Veel kinderen die onder stress leven, kunnen zichzelf niet kalmeren en voor veel ouders is praten over mentale problemen met hun kinderen taboe. Daarom is het zo belangrijk dat wij ons hiervoor blijven inzetten.

In dit nummer:

In dit magazine zoomen we in op de impact van traumatische ervaringen bij kinderen. Daarnaast leest u in deze editie hoe het nu in Afghanistan is en komt Save the Children MHPSS-specialist Caroline Scheffer aan het woord over waarom mentale hulp voor kinderen van levensbelang is.