Thema: Educatie voor ieder kind

De wereld verandert in hoog tempo en de mens moet zich sneller aanpassen dan ooit tevoren. Dat vergt veel van kinderen, want dat betekent dat je over de kennis en vaardigheden moet beschikken om in die verandering mee te kunnen. Daarom is het belangrijk dat kinderen al die kennis dagelijks aangeboden krijgen. Om van te leren, om hun begrip mee te verdiepen en hun geest aan te scherpen. Hoe anders is het voor zoveel kinderen in deze wereld, die soms nooit een school van binnen zien. Omdat hun ouders het zich niet kunnen veroorloven, omdat er in de nabije omgeving geen school is, vanwege de coronacrisis, of omdat het gezin ontheemd is geraakt of op de vlucht is. Daarom staan we in deze editie stil bij het thema onderwijs.

In dit nummer:

In dit magazine lees je niet alleen over de problematiek rondom onderwijs, maar ook wat Save the Children eraan doet om het probleem op te lossen. Nu en in de toekomst. Zoals je ook in het hoofdverhaal vanaf pagina 6 kunt lezen, is het van groot belang dat onderwijs bovenaan de agenda van overheden, organisaties en bedrijven komt te staan en daar blijft staan. Voor ons aller toekomst.