Skip to main content
image

ECHO

ECHO (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) is het Directoraat-Generaal wat zich inzet voor Humanitaire Hulp van de Europese Commissie. De EU biedt op basis van behoeften, daar waar de nood het hoogst is, humanitaire hulp aan mensen die getroffen zijn door rampen, zoals oorlogen en natuurrampen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare slachtoffers. Hulp wordt onpartijdig verstrekt aan de getroffen bevolkingsgroepen, ongeacht ras, etnische groep, religie, geslacht, leeftijd, nationaliteit of politieke overtuiging.

De EU – de lidstaten en de EU-instellingen gezamenlijk – is een van de grootste donoren van humanitaire hulp ter wereld.

De Europese Commissie verleent sinds 1992 humanitaire hulp in meer dan 110 landen en bereikt elk jaar miljoenen mensen over de hele wereld.

De door de EU gefinancierde humanitaire hulp wordt verleend in samenwerking met VN-afdelingen internationale organisaties en ngo's. De humanitaire hulp van de EU omvat interventiegebieden zoals voedsel en voeding, onderdak, gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen en onderwijs in noodsituaties. Dankzij een groot netwerk van humanitaire deskundigen van de Commissie in meer dan 40 landen over de hele wereld kunnen crisissituaties en hulpoperaties nauwlettend worden gevolgd.

De financiering voor humanitaire hulpoperaties is bestemd voor landen buiten de EU. De Europese Commissie kan ook noodhulpoperaties financieren om te reageren op rampen van uitzonderlijke omvang binnen de Europese Unie.

Het partnerschap tussen de Europese Commissie en NGOs is verankerd in een certificaat dat verschilt naargelang van het type betrokken partner, zie het certificaat van Save the Children Nederland. Met dit partnerschap dragen de partners en DG ECHO samen bij aan de effectiviteit en efficiëntie van humanitaire hulp. De kracht van het partnerschap is gebaseerd op de professionaliteit van de partners, hun diversiteit, hun vermogen om te reageren op humanitaire behoeften en hun naleving van overeengekomen regels en normen. DG ECHO eerbiedigt bij al zijn acties de fundamentele beginselen van humanitaire hulp van menselijkheid, onafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid.