Skip to main content
7fd0c39f-4c5f-4088-982e-20fbdaaf3562.jpg.webp

European Union

De Europese Unie is één van de belangrijkste donoren ter wereld op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. European Union is de afdeling van de Europese Commissie die verantwoordelijk is voor alle structurele hulp buiten de Europese Unie.

Doelen van European Union zijn het verminderen van armoede, het voorkomen van conflictsituaties en het versterken van kwetsbare samenlevingen. De zes pijlers van het EU-ontwikkelingsbeleid zijn:

1. Handel en ontwikkeling
2. Regionale integratie en samenwerking
3. Macro-economisch beleid: toegang tot sociale voorzieningen
4. Transport
5. Voedselzekerheid en duurzame, rurale ontwikkeling
6. 'Good governance', capaciteitsvergroting van instituties en de 'Rule of Law'.

European Union investeert in deze pijlers en neemt daarbij de prioriteiten mee die de EU stelt op het gebied van milieu, 'gender' en mensenrechten. European Union investeert vooral via haar eigen kanalen en heeft een cofinancieringsprogramma waarmee projecten van Europese NGO’s in ontwikkelingslanden ondersteund worden.