Skip to main content
5b56b9ea-a417-4c34-ab43-2a5181705dcd.jpg.webp

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Naast giften van particulieren en bedrijven ontvangen wij financiële steun van diverse overheidsinstanties, zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

More than Brides Alliance
Save the Children ontvangt een bijdrage van de Directie Sociale Ontwikkeling (DSO) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de ‘More than Brides Alliance’, een samenwerkingsverband met Oxfam, Simavi en Population Council. Deze alliantie is door de Nederlandse overheid geselecteerd als officiële partner om kindhuwelijken tegen te gaan in Azië en Afrika.
 
Op dit moment is de More Than Brides Alliance actief in India, Pakistan, Niger, Mali en Malawi. In de programma’s leren tieners en jongvolwassenen over hun (seksuele) rechten en het versterken van hun economische positie. Ze zullen betere keuzes kunnen maken ten aanzien van het huwelijk door naar school te gaan, een beroep te leren, seksuele voorlichting te krijgen en er samen met overheden en belangrijke personen in de gemeenschap voor te zorgen dat kindhuwelijken niet meer de sociale norm zijn.
 
Dutch Relief Alliance (DRA)
De Dutch Relief Alliance (DRA) is opgericht in 2015 en is een samenwerkingsverband tussen 14 noodhulporganisatie. De Nederlandse overheid heeft €45 miljoen beschikbaar gesteld voor 2017 zodat de alliantie noodhulp kan bieden in onder meer Syrië, Zuid-Soedan, Jemen en Nigeria. De DRA bestaat uit CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO & Kerk in Actie, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Tear, Terre des Hommes, Stichting Vluchteling, War Child, War Trauma Foundation, World Vision en ZOA.
 
Directie Sociale Ontwikkeling (DSO)
De Directie Sociale Ontwikkeling (DSO) is aanjager bij de uitvoering van het Nederlands beleid ten aanzien van fragiele staten. Nederland wil in fragiele staten bijdragen aan menselijke veiligheid (human security), ondersteunen van een legitieme en effectieve regering en bijdragen aan vredesdividend en sociaaleconomische ontwikkeling. Hiervoor stelt DSO financiële middelen ter beschikking aan onder andere NGO’s. DSO richt zich op sociale ontwikkeling en is kenniscentrum voor de beleidsterreinen onderwijs, onderzoek, gezondheid, hiv/aids, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en is verantwoordelijk voor de relatie van Buitenlandse Zaken met het maatschappelijke middenveld.

Afdeling Humanitaire Hulp (DMH/HH)
De afdeling Humanitaire Hulp (DMH/HH) - ook wel noodhulp genoemd - stelt financiële middelen ter beschikking aan VN-organisaties, het Rode Kruis en NGO’s die ter plaatse hulp verlenen aan de door ramp/conflict getroffen bevolking.

Nederlandse ambassades
Via de Nederlandse ambassades in verschillende landen draagt het ministerie verder bij aan de financiering van programma’s uit de bilaterale gelden.