Skip to main content
dba677b8-8f97-4c0d-a172-53d3b14e10db.jpg.webp

Kinderen in armoede

Bijna 700 miljoen mensen, waaronder 356 miljoen kinderen, leven in extreme armoede. Dat betekent dat zij minder dan 1,75 euro per dag hebben te besteden. Kinderen die in extreme armoede leven, lopen een veel groter risico om ondervoed te raken, ziek te worden, uitgebuit te worden en onder gevaarlijke omstandigheden te werken. Ze maken ook minder vaak hun school af. We werken samen met gezinnen om het patroon van armoede te verbreken, zodat ze hun kinderen beter kunnen ondersteunen.

Als gezinnen niet de middelen hebben om in hun kinderen te investeren - zoals eten of kleding kopen, of het zich niet kunnen veroorloven om hun kinderen naar een dokter te laten gaan als ze ziek worden of om ze op school te houden - helpen we hen met geld, goederen en diensten. 
 
Droogte, aardbevingen, conflicten 
Als gezinnen in armoede leven of worden getroffen door onverwachte tegenslagen, zoals droogte, aardbevingen, hogere voedselprijzen, de dood van vee of conflicten, lijden kinderen vaak het meest. Gezinnen worden gedwongen om hen van school te halen om te werken, kunnen geen voedzaam eten meer betalen en als een kind ziek wordt, kunnen ze zich geen gezondheidszorg veroorloven. Daarom werken we aan het verbeteren van hun economische weerbaarheid en middelen van bestaan. Dit doen we onder meer op de volgende manieren: 

  • Hun vermogen opbouwen (geld om te investeren in bedrijven etc.) 

  • Hun vaardigheden verbeteren (financiële vaardigheden etc.) 

  • Systemen versterken zoals markten, sociale normen of beleid 

Dit alles zorgt voor stabiele en hogere inkomens, zelfs in tijden van crisis, om kinderen te ondersteunen. 
 
De cyclus van armoede doorbreken 
In de jeugdjaren worden veel belangrijke beslissingen genomen over de toekomst, zoals: onderwijs, huwelijk, gezin en werk. De beslissingen die in deze periode worden genomen, zijn weer van invloed op hun kinderen. Daarom biedt de kindertijd de kans om de cyclus van armoede te doorbreken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van onderwijs.  
 
Werk om een toekomst op te bouwen 
Jonge mensen die geen fatsoenlijk werk kunnen vinden, lopen meer kans om in armoede te vervallen, zwanger te worden of vroeg te trouwen, uitgebuit te worden of gevaarlijk werk te verrichten. Ze zullen ook minder snel voor hun kinderen kunnen zorgen als de tijd daar is. We ondersteunen jongeren bij het vinden van werk, zodat ze een toekomst kunnen opbouwen voor zichzelf en hun kinderen. 

Geld overmakingen 
Vaak weet een gezin zelf het beste waar zij geld voor nodig hebben. Daarom bieden wij in verschillende landen ook geld aan, zodat mensen dat kunnen uitgeven aan de dingen die ze zelf het hardst nodig hebben, zoals medicijnen of voedsel.

 

CH1669118-Rabia

Rabia gebruikte het geld voor de rekening van het ziekenhuis

"We dachten dat mijn zoon dood zou gaan aan zijn longontsteking. Gelukkig kregen we toen dit geld. Dat hebben we gebruikt om zijn behandeling te betalen."

Nederland
Ook in Nederland leven kinderen in armoede. Meer dan 300.000 kinderen. Dat zijn meer kinderen dan alle inwoners van Eindhoven bij elkaar. Elk kind heeft recht op voedsel, onderdak en kleding.  Maar armoede kan ook betekenen dat een kind geen sport- of muziekles heeft, niet mee kan op een schoolreis en nooit op vakantie gaat. Ook daar hebben zij recht op. In het internationale Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties staat dat elk kind de mogelijkheid moet hebben om zich te ontwikkelen als andere leeftijdgenoten.

Met het programma Speaking Minds geeft Save the Children kinderen en jongeren een platform om in de politiek over armoede te praten. Ze kunnen zo meepraten over het gemeentelijk armoedebeleid en advies geven aan beleidsmakers. 

Verder hebben we vaste mensen in dienst wiens taak het is om te lobbyen bij politici voor het bestrijden van armoede bij gezinnen. 

Daarnaast zijn wij ook lid van het kinderrechtencollectief, dat strijdt voor de rechten van kinderen in Nederland.