INCLUDE

Projectnaam: INnovative and inCLUsive accelerated eDucation programmE for refugee and host community children (INCLUDE)
Projectgebied: West-Nile en South West Uganda
Duur: 3 jaar en 2 maanden (38 maanden), van 1 februari 2018 tot 31 maart 2021
Partners: Dit project wordt uitgevoerd door een consortium geleidt door Save the Children. De andere deelnemende partners zijn Finn Church Aid (FCA), Norwegian Refugee Council (NRC), War Child Holland (WCH), and Humanity and Inclusion (HI).


Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie
Facebook - Twitter - Instagram

Wereldwijd hebben miljoenen kinderen geen toegang tot onderwijs doordat ze bijvoorbeeld worden getroffen door rampen of conflicten, te maken krijgen met extreme armoede of worden gediscrimineerd vanwege hun gender, handicap of etnische afkomst. Zonder goed basisonderwijs is het minder waarschijnlijk dat kinderen aan armoede ontsnappen en zich kunnen ontwikkelen tot de beste verzie van zichzelf.

Oeganda vangt de meeste vluchtelingen van heel Afrika op, waarvan ruim 60% kinderen zijn. Veel van deze kinderen hebben geen toegang tot onderwijs. Na een vaak lange en traumatische vlucht uit hun thuisland, is de behoefte aan bescherming, psychosociale begeleiding en educatie groot. Save the Children helpt gevluchte kinderen in Oeganda om hun leven langzaam maar zeker weer op te pakken.

Het project
Samen met onze partners en de financiële steun van de Europese Unie leiden wij sinds 2018 ‘INCLUDE’; een programma dat erop gericht is om kinderen weer terug naar school te laten gaan en hun leerachterstand in te laten lopen. Dit doen wij door het aanbieden van een versneld en inclusief leerprogramma, de zogeheten Accelerated Education Programmes (AEP) voor oudere kinderen die vaak meerdere jaren aan scholing gemist hebben, en door middel van primair onderwijs. Deelnemende kinderen van het AEP programma zijn hierdoor in staat om in één jaar de lesstof van twee of drie klassen basisonderwijs eigen te maken. Daarnaast bieden wij aan een selecte groep ‘cash voor educatie’ aan om de economische belemmeringen voor de toegang van kinderen tot onderwijs aan te pakken. Bovendien hebben veel meisjes geen toegang tot menstruatieproducten en missen hierdoor vaak lessen. Om te zorgen dat ze volop mee kunnen doen biedt INCLUDE menstruatieproducten aan. Zo ook aan Fazila (15):

“It was much relief and excitement to me when I and other girls received pads from SCI [Save the Children]. But what excited me most was that it was not only pads as I had thought, it was the standard re-usable pads, knickers, soap, face towel in a nice bag with a wrapper/lesu which I had always admired to get. I just thought that this is really good because I always bathed and had nothing to wipe water from my body and the body would itch me.”

Tot slot zorgt INCLUDE voor psychosociale ondersteuning om het welzijn en de veerkracht van de kinderen te vergoten door middel van onder andere ons programma TeamUp, dat we samen met War Child en UNICEF hebben ontworpen en dat sport- en spelactiviteiten aanbiedt om stress bij kinderen te verlagen.

COVID-19
Ook tijdens de COVID-19 pandemie, waardoor de scholen moesten sluiten, zorgden INCLUDE ervoor dat de kinderen thuis verder konden blijven leren door het uitdelen van thuisleerpakketten en het verzorgen van radio onderwijs. Door toegewijde leerkrachten werden vervolgens volgens de COVID-19 richtlijnen leerkringen van 10 leerlingen gevormd die door de leerkrachten geholpen werden de thuisleerpakketten onder de knie te krijgen.

Meer informatie over het project en verhalen over de impact die we met dit project hebben gemaakt lees je hier (pdf)

Fase 2
Ondanks de mooie resultaten die met dit programma zijn behaald is de nood nog altijd hoog en hebben veel kinderen nog altijd geen toegang tot (goed) onderwijs. Gelukkig staat de tweede fase van INCLUDE alweer in de startblokken. Houdt onze website in de gaten voor updates hierover!