Skip to main content
adut

Right2Grow

Het langdurige conflict in Zuid-Soedan heeft een diepgaande invloed gehad op het leven van kinderen en gemeenschappen. Jaren van conflict, overstromingen en de slechte economische situatie in Zuid-Soedan hebben ervoor gezorgd dat de voedselproductie en handel in het land ernstig ontregeld is. Meer dan 80% van de bevolking in Zuid-Soedan leeft in armoede en meer dan de helft van de bevolking, waaronder bijna 1 miljoen kinderen van onder de 5 jaar, heeft geen toegang tot voldoende voedsel. Kinderen worden nog steeds geconfronteerd met risico's van voedselonzekerheid, ziekte, gedwongen rekrutering in strijdkrachten en gewapende groepen, ontheemding en verminderde onderwijskansen. 

In Zuid-Sudan richt Right2Grow programma zich op gezondheid, voeding, voedselzekerheid en levensonderhoud. 

Het project

Right2Grow is een strategisch partnerschap tussen Action Against Hunger, World Vision, The Centre for Economic Governance and Accountability in AfricaThe Hunger projectMax Foundation en Save the Children. Met financiering van de Nederlandse overheid (Civil Society Strengthening  –   Power of Voices), zal Right2Grow van 2021 tot 2025 samenwerken met gemeenschappen, en maatschappelijke organisaties, in Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopië, Mali, Zuid-Soedan en Oeganda, om een einde te maken aan ondervoeding.  

Binnen Right2Grow staat de kracht van lokale gemeenschappen centraal. Binnen dit 5-jarig project slaan we bruggen tussen de verschillende partijen die kunnen bijdragen aan het einde van ondervoeding, waaronder vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen.  Binnen de alliantie pakken we zo de grondoorzaken van ondervoeding aan. Hierbij is er speciale aandacht voor de samenhang tussen WASH (water, sanitatie & hygiene) en ondervoeding. Lokale organisaties die opkomen voor het recht op water, voedsel, sanitatie en gezondheid worden versterkt zodat ze kunnen bijdragen aan een duurzame oplossing.  

Door het maatschappelijk middenveld te versterken, gelooft Right2Grow dat lokale gemeenschappen ervoor kunnen zorgen dat kinderen goed worden gevoed. Door wereldwijde kennis van WASH (Water, Sanitation and Hygiene) en voeding te combineren met lokale kennis en de stem van lokale gemeenschappen, creëren we slimme, door de gemeenschap geleide oplossingen. Right2Grow helpt lokale organisaties hun eigen gegevens en verhalen te verzamelen en deze om te zetten in bewijs om besluitvormers te overtuigen betere keuzes te maken op het gebied van voeding. We helpen ze in contact te komen met de overheid en om overheidsinstanties ter verantwoording te roepen. Zo dichten we de kloof tussen beleid en praktijk om er uiteindelijk voor te zorgen dat geen enkel kind meer ondervoed is. 

De algemene doelstelling van het Right2Grow-programma in Zuid-Soedan is om ondervoeding onder kinderen jonger dan vijf jaar te verminderen door te pleiten voor een multisectorale, inclusieve en gendergevoelige voedingsprogramma's die kunnen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van kinderen in Zuid-Soedan en hen in staat stellen hun volledige potentie in het leven te bereiken.  

Binnen Right2Grow staat de kracht van lokale gemeenschappen centraal. Binnen dit 5-jarig project slaan we bruggen tussen de verschillende partijen die kunnen bijdragen aan het einde van ondervoeding, waaronder vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen.  Binnen de alliantie pakken we zo de grondoorzaken van ondervoeding aan. Hierbij is er speciale aandacht voor de samenhang tussen WASH (water, sanitatie & hygiene) en ondervoeding. Lokale organisaties die opkomen voor het recht op water, voedsel, sanitatie en gezondheid worden versterkt zodat ze kunnen bijdragen aan een duurzame oplossing.  

Door het maatschappelijk middenveld te versterken, gelooft Right2Grow dat lokale gemeenschappen ervoor kunnen zorgen dat kinderen goed worden gevoed. Door wereldwijde kennis van WASH (Water, Sanitation and Hygiene) en voeding te combineren met lokale kennis en de stem van lokale gemeenschappen, creëren we slimme, door de gemeenschap geleide oplossingen. Right2Grow helpt lokale organisaties hun eigen gegevens en verhalen te verzamelen en deze om te zetten in bewijs om besluitvormers te overtuigen betere keuzes te maken op het gebied van voeding. We helpen ze in contact te komen met de overheid en om overheidsinstanties ter verantwoording te roepen. Zo dichten we de kloof tussen beleid en praktijk om er uiteindelijk voor te zorgen dat geen enkel kind meer ondervoed is. 

De algemene doelstelling van het Right2Grow-programma in Zuid-Soedan is om ondervoeding onder kinderen jonger dan vijf jaar te verminderen door te pleiten voor een multisectorale, inclusieve en gendergevoelige voedingsprogramma's die kunnen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van kinderen in Zuid-Soedan en hen in staat stellen hun volledige potentie in het leven te bereiken.  

Save the Children is er voor alle kinderen en hun families, onvoorwaardelijk. Dat doen we alleen, maar ook samen met anderen (lokale) NGO’s (zoals binnen deze alliantie), overheden en gemeenschappen. Met Right2grow dichten we de kloof tussen beleid en praktijk en tussen lokaal en internationaal, om er uiteindelijk voor te zorgen dat elk kind in South Sudan de kans krijgt zich volledig te ontplooien. 

CH1607078-Adut-15-with-her-brother-Francis-eating-outside-their-home_1

Projectnaam: Right2Grow  

Projectduur: 5 jaar, van 01/91/2021 tot en met 31/12/2025 

Projectgebied: Zuid-Soedan   

Partners: Action Against Hunger, CEGAA (Centre for Economic Governance and Accountability in Africa), Max Foundation, The Hunger Project en World vision