Skip to main content
9844b0f6-73d7-48dd-bc2e-a6b1d219da73.jpg.webp

Zuid-Soedan

Zuid-Soedan is een land in het noordoosten van Afrika. Het land telt circa 12 miljoen inwoners en is ruim 15 keer zo groot als Nederland. Sinds 9 juli 2011 is Zuid-Soedan onafhankelijk van Soedan. De inwoners van het jongste land van de wereld hebben helaas maar kort in vrede en vrijheid kunnen leven. Sinds december 2013 woedt er een gewelddadige burgeroorlog. Hoewel in 2018 een vredesakkoord is getekend en de hoop op herstel en vredesopbouw toenam, is het conflict sinds 2020 weer opgelaaid. Niet alleen het conflict resulteert in hoge noden in Zuid-Soedan. De combinatie van conflict, economische crisis, COVID-19 en de langdurige droogtes en verwoestende overstromingen door klimaatverandering hebben ervoor gezorgd dat maar liefst 8.2 miljoen mensen, waarvan 4.4 miljoen kinderen, humanitaire hulp nodig hebben. Dit is bijna 70% van de bevolking.  

De situatie in Zuid-Soedan  

Jaren van conflict, overstromingen en de slechte economische situatie in Zuid-Soedan hebben ervoor gezorgd dat de voedselproductie en handel in het land ernstig ontregeld is. Meer dan 80% van de bevolking in Zuid-Soedan leeft in armoede en meer dan de helft van de bevolking, waaronder bijna 1 miljoen kinderen van onder de 5 jaar, heeft geen toegang tot voldoende voedsel. 7.2 miljoen mensen hebben voedsel en water nodig en maar liefst 1,4 miljoen kinderen leiden naar verwachting aan acute ondervoeding. Dit heeft tot gevolg dat 1 op de 10 kinderen komt te overlijden voor hun vijfde verjaardag. Naar schatting hebben maar liefst 4.4 miljoen mensen te maken met beschermingsrisico's zoals verwaarlozing, misbruik, uitbuiting en kinderarbeid. De bezorgdheid hierover is vooral groot voor meisjes, met specifieke risico's zoals vroeg huwelijk, uithuwelijking, vroege zwangerschappen en ontzegging van onderwijs.  

Ten gevolge van conflict, natuurrampen en armoede voelen velen zich genoodzaakt te vluchten. Meer dan 4 milljoen Zuid-Soedanezen zijn op dit moment ontheemd, waarvan naar schatting 2.2 miljoen mensen zijn gevlucht naar buurlanden. Het is de grootste vluchtelingencrisis in Afrika en de derde grootste ter wereld, na Syrië en Afghanistan. Vrouwen en kinderen worden door zo'n crisis vaak het hardst  getroffen. De meerderheid van degenen die Zuid-Soedan ontvluchtten zijn dan ook vrouwen en kinderen.  

Het is dan ook niet gek dat Zuid-Soedan in de top 10 valt van armste landen ter wereld en dat het land op nummer 185 van de 189 staat in de Human Development Index1. Zo is de gemiddelde levensverwachting slechts 58 jaar, één van de laagste ter wereld, gaat 62% van de kinderen niet naar school, en zijn 25% van de meisjes tussen de 15 en 19 jaar getrouwd. Daarnaast is Zuid-Soedan,volgens een rapport van Save the Childen, één van de moeilijkste landen ter wereld om een kind te zijn.  

Save the Children in Zuid-Soedan 

Save the Children werkt sinds 1991 met en voor kinderen, hun families en gemeenschappen in Zuid-Soedan. We bieden kinderen toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en voedingsondersteuning, en gezinnen voedselzekerheid en hulp bij het levensonderhoud. Onze kinderbeschermingsprogramma's ondersteunen kwetsbare kinderen, en we pleiten voor kinderrechten op nationaal en lokaal niveau. In een land dat regelmatig wordt getroffen door de gevolgen van conflict, voedseltekorten en natuurrampen, staan we onvoorwaardelijk klaar om te reageren op de behoeften van kinderen en hun families.  

In 2020 hebben we 1.291.788 mensen bereikt met onze hulp, waarvan 712.487 kinderen. Dit hebben we kunnen betekenen voor kinderen:  

  • 540.473 kinderen kregen toegang tot gezondheidszorg en kregen hulp bij ondervoeding    

  • 120.172 kinderen kregen toegang tot onderwijs   

  • 31.316 kinderen werden beschermd tegen geweld en risico’s zoals kindhuwelijken en kinderarbeid.  

Dreigende hongersnood: wat is er aan de hand?

Opnieuw dreigt een grote hongersnood in het jongste land van de wereld. Hoe kan het dat Zuid-Soedan keer op keer wordt getroffen door een hongersnood?

Lees hier meer

Nieuws

Save the Children werkt mee aan nieuwe pilot in Zuid-Soedan: digitale ‘witte vlag’ voor conflictgebieden

7 Aug 2023

Elk jaar sterven er honderdduizenden kinderen in conflictgebieden. Een van de grootste obstakels in het bieden van hulp is het gebrek aan communicatie. De pilot “Project Whiteflag” moet hier verandering in brengen. 

Lees meer

Save the Children steunt 3500 kinderen in Zuid-Soedan met eten en zaden

4 Apr 2023

Mary, uit Abyei in het noorden van Zuid Soedan, kreeg van Save the Children groentezaden. Via moeder-tot-moeder-steungroepen kregen nog 600 andere moeders deze groentezaden. Meer dan 3000 kinderen hebben hiervan geprofiteerd.

Lees meer

"Overstromingen vernietigden al onze gewassen"

25 Okt 2022

Zuid-Soedan maakt een van de ergste hongercrises mee sinds het land onafhankelijk werd in 2011.

Lees meer

Noodhulp voor slachtoffers overstromingen

Samen met andere hulporganisaties helpen we ruim 100.000 volwassenen en kinderen in het oosten van het land die getroffen zijn door zware overstromingen.

Lees meer

Krachten bundelen

Sinds 2015 werken 7 Nederlandse hulporganisaties, waaronder Save the Children, en 7 lokale partnerorganisaties samen in Zuid-Soedan.

Lees meer

Onze programma's in Zuid-Soedan

EU programma in Zuid-Soedan

Om het aantal ziekte- en sterftegevallen onder de bevolking te verminderen, bieden Save the Children en GOAL levensreddende en geïntegreerde gezondheidszorg, inclusief preventie en behandeling van ondervoeding, aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Dit kunnen wij doen met behulp van financiering van de Europese Unie en onze relaties. 

Lees meer

Right2Grow

Bij Right2Grow pakken we de grondoorzaken van ondervoeding aan. Hierbij is er speciale aandacht voor de samenhang tussen WASH (water, sanitatie & hygiene) en ondervoeding. 

lees meer

TeamUp

TeamUp is een psychosociale ondersteuningsinterventie om te voorzien in de dringende psychosociale behoeften van vluchtelingenkinderen. Kinderen worden blootgesteld aan stress en traumatische ervaringen tijdens hun reis naar veiligheid. Teamup vermindert stress en verhoogt het welzijn van kinderen.

Lees meer
8665a05c-b49c-4a51-aa17-037309dd73af.jpg.webp

Wij zijn er waar de allerkleinsten ons het meest nodig hebben. Onvoorwaardelijk.

Ja, ik doneer