Skip to main content
CH1607034-Adut-15-standing-outside-holding-a-stick_1

TeamUp: Ready? GO! South Sudan

Ten gevolge van conflict, natuurrampen en armoede in Zuid-Soedan voelen velen zich genoodzaakt te vluchten. Meer dan 4 milljoen Zuid-Soedanezen zijn op dit moment ontheemd, waarvan naar schatting 2.2 miljoen mensen zijn gevlucht naar buurlanden. Het is de grootste vluchtelingencrisis in Afrika en de derde grootste ter wereld, na Syrië en Afghanistan. Vrouwen en kinderen worden door zo'n crisis vaak het hardst getroffen. De meerderheid van degenen die Zuid-Soedan ontvluchten zijn dan ook vrouwen en kinderen.  

Het project

TeamUp is een psychosociale ondersteuningsinterventie ontwikkeld door War Child Holland, Save the Children Nederland en UNICEF Nederland om te voorzien in de dringende psychosociale behoeften van vluchtelingenkinderen. Kinderen worden blootgesteld aan stress en traumatische ervaringen tijdens hun reis naar veiligheid en vaak wordt niet aan hun psychosociale en emotionele behoeften voldaan - zowel tijdens hun reis als op hun (tijdelijke) bestemming. 

TeamUp is een inclusieve psychosociale interventie met groepsactiviteiten op basis van spel, beweging en lichaamsbewustzijn voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar. Teamup vermindert stress en verhoogt het welzijn van kinderen. In de afgelopen jaar is TeamUp snel gegroeid en de ambitie is om in 2025 maar liefst een miljoen kinderen te bereiken.  

Met steun van het Dutch Relief Alliance (DRA) Innovatie Fonds kunnen Save the Children, War Child Holland, Red een Kind en SOS Kinderdorpen de implementatie van TeamUp in Zuid-Soedan en de wijdere regio verbeteren en opschalen. Daarom heeft dit project tot doel het  certificeringssysteem voor trainers en facilitators te vergemakkelijken, de processen te verbeteren en nationale en regionale evenementen te organiseren om de verdere uitbreiding en inbedding van TeamUp te promoten. Hierdoor kan TeamUp worden geïntegreerd in andere programma's in Zuid-Soedan, en uiteindelijk in de Afrikaanse regio Sub-Sahara. Het project zal de lokale capaciteit voor TeamUp vergroten door het bieden van trainingen en begeleiding voor (toekomstige) trainers. De evaluatie-component van het project is vooral belangrijk, zodat we processen kunnen verbeteren en geleerde lessen kunnen delen met andere organisies.  

Meer dan 60% van de Zuid-Soedanese vluchtelingen is kind en 37% van alle kinderen in Zuid Soedan zijn ontheemd door het conflict. Veel van deze kinderen lopen tegen grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s aan, zoals voedseltekorten en recruitering door gewapende groeperingen. Save the Children zorgt ervoor dat de meest kwetsbare kinderen en hun families op de juiste manier geholpen worden. Save the Children is er namelijk voor ieder kind. Onvoorwaardelijk. 

CH1508067-Mary-22-months-old-eats-at-home-in-a-refugee-settlement-in-West-Nile-Uganda

Project naam: TeamUp: Ready? GO!  South Sudan 

Project locatie: Vluchtelingenkampen en scholen in Wau and Jur River Counties, Juba, Bor en Maban 

Duur: 1 jaar, van 1 april 2021 tot 31 Maart 2022 

Partners: War Child Holland, Red een Kind, SOS Kinderdorpen Italië