Skip to main content
951ec039-fba6-4abc-81dc-98813303427f.jpg.webp

Kinderarbeid stoppen, niet verstoppen

Zondag 12 Juni 2022
Het is vandaag, 12 juni, de internationale dag tegen kinderarbeid. Voor het eerst sinds 20 jaar is het aantal kinderen dat slachtoffer is van kinderarbeid gestegen.
Wereldwijd zijn 160 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar aan het werk. Mede door de gevolgen van de corona-crisis is de verwachting dat het aantal kindarbeiders verder stijgt. Een zorgwekkende ontwikkeling.

Nederland heeft internationaal afgesproken dat er in 2025 een einde moet zijn gekomen aan alle vormen van kinderarbeid in de wereld. Dat schept een verplichting om ook andere landen te helpen. Zeker als Nederlandse bedrijven daar actief zijn.

Twee weken geleden heeft Nederland op de wereldwijde conferentie tegen kinderabeid toegezegd een nationaal actieplan te maken. Wij hebben daarom een brief gestuurd naar Minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en haar gevraagd om vaart te maken met een actieplan.

Wij – de WNCB Alliantie – roepen op om beleid te maken, waarbij duurzame supply chains samengaan met een area-based approach. Op die manier wordt niet enkel een specifieke keten ‘schoon geveegd’ – met het gevaar dat kinderarbeid niet stopt maar wordt verstopt. Er wordt een brede normsverandering gecreëerd, waardoor de strijd tegen kinderarbeid door de hele gemeenschap wordt gedragen.

We hopen dat de minister laat zien dat ze serieus is in de beloftes die zijn gedaan en zorgt voor goede wetgeving en beleid. We willen toch geen producten meer die -mede- zijn gemaakt door kinderen?