Skip to main content
a2980437-0490-4fb8-bb10-3d0a15612caa.jpeg.webp

Samenwerking Dutch Relief Alliance en TeamUp voor psychosociale hulp aan kinderen in Sub-Sahara Afrika

Maandag 23 Mei 2022
Sub-Sahara Afrika is de regio met het hoogste aantal oorlogen en conflicten over de hele wereld. Dit heeft in de regio geleid tot miljoenen vluchtelingen en ontheemden. 
Ongeveer 2,5 miljoen mensen - de meerderheid kinderen – lopen het risico psychische problemen te ontwikkelen. 

TeamUp (een gezamenlijk programma van War Child, Save the Children Nederland en UNICEF Nederland is speciaal ontwikkeld om psychosociale hulp te bieden aan kinderen van 6 tot 18 jaar, door op beweging gebaseerde groepsactiviteiten op basis van spel, beweging en lichaamsbewustzijn. Elke activiteit heeft een specifiek doel, gerelateerd aan een psychosociaal thema. 
 
Om de TeamUp interventie kwalitatief, meetbaar en aanpasbaar te maken voor diverse landen in Sub-Sahara Afrika, ontvingen TeamUp partners War Child, Save the Children, SOS Kinderdorpen en Red een Kind in 2021 subsidie van de Dutch Relief Alliance (DRA). Deze subsidie is onder andere gebruikt voor de ontwikkeling van verschillende tools om deze opschaling mogelijk te maken, zoals een certificeringssysteem voor facilitators en (master) trainers, de ontwikkeling van processen ter ondersteuning van gegevensverzameling en -leren en een aanpasbare TeamUp branding kit. De effectiviteit van de TeamUp interventie en deze tools om op te schalen zijn getest met een pilot in Zuid-Soedan met 8.000 kinderen. 
 
Met de leringen en bevindingen van de pilot is het nu mogelijk om TeamUp op te schalen binnen het internationale netwerk van de deelnemende organisaties. Het doel voor 2025: bijgedragen aan het psychosociale welzijn van 1 miljoen kinderen wereldwijd die getroffen zijn door conflicten.

Bekijk hier beelden van de pilot van het TeamUp programma in Zuid-Soedan:
De Dutch Relief Alliance (DRA) is een samenwerkingsverband van 16 Nederlandse hulporganisaties. In noodsituaties zoals gewelddadige conflicten, extreme armoede of natuurrampen werken wij samen binnen één groot programma, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierdoor kunnen we sneller, efficiënter en goedkoper hulp bieden aan een grotere groep mensen.
 
  
Meer weten over TeamUp internationaal, klik dan hier. Meer weten over TeamUp in Nederland, klik dan hier