Skip to main content
b7db0f15-01d1-46d3-a1c0-b714dcf09c36.png.webp

Speaking Minds project ‘kansenongelijkheid in de wijk’

Vrijdag 28 April 2023
In het indrukwekkende gemeentehuis van Culemborg hebben maar liefst 55 leerlingen van het Koningin Wilhelmina College vorige week hun advies over kans(on)gelijkheid in de wijk aan de gemeente gepresenteerd. 
De leerlingen deden dit met Speaking Minds, een programma van Save the Children. Om tot het advies te komen zijn zij tijdens een projectweek, onder leiding van twee enthousiaste trainers van ElkWelzijn, aan de slag gegaan met dit thema. De leerlingen kregen de vraag voorgelegd wat zij zouden willen veranderen om meer gelijkheid te creëren. Ze spraken met verschillende professionals uit het lokale netwerk en gingen de wijk in om te praten met bewoners en initiatiefnemers. De leerlingen hebben onder andere geadviseerd om:
  • Een wandelclub te organiseren voor meer sociale betrokkenheid onder ouderen.
  • Een buurthuis te hebben waar jongeren uit alle culturen elkaar kunnen ontmoeten.
  • Kleine beloningen te geven als mensen hun afval juist weggooien en gratis afvalzakken uit delen om het afval scheiden en duurzaamheid te bevorderen.
  • De veiligheid van Culemborg te vergroten door o.a. meer camera's op te hangen.
  • Skatepark als ontmoetingsplek voor jongeren in Culemborg
IMG-6131

Wethouder Daphne Bijvoet was onder de indruk van het werk en de adviezen van de jongeren en gaat ermee aan de slag. Over drie maanden geeft zij een terugkoppeling wat er met de adviezen gedaan is. 
 
Speaking Minds is een initiatief van Save the Children Nederland, waarbij wij (kwetsbare) jongeren een stem willen geven in de (lokale) politiek. Wij willen jongeren laten meedenken over onderwerpen die hen aangaan. 

Dit bericht heeft betrekking op artikel 27 van het Kinderrechtenverdrag: 
Ieder kind heeft het recht zijn mening te geven over zaken die hem/haar aangaan. Die mening moet serieus genomen worden.

Onze oprichter, Eglantyne Jebb, heeft de eerste versie van het Kinderrechtenverdrag bedacht en aan de Volkenbond (de voorloper van de VN) gepresenteerd. Dit verdrag is aangenomen en bestaat vandaag de dag uit 45 artikelen. Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie en beschermt en waarborgt dit verdrag al meer dan 100 jaar.