Hoe wordt er omgegaan met klachten?

Wij nemen elke klacht serieus. Gelukkig krijgen wij niet veel klachten binnen. En terecht: gesprekken aan de deur moeten positief en prettig zijn. Als klachten zich toch voordoen, zijn er afspraken met de wervingsbureau’s over adequate afhandeling daarvan. Meestal houdt dat in dat na een persoonlijk gesprek met de werver in kwestie passende maatregelen worden genomen. Klachten kunnen ook altijd ingediend worden bij de Reclame Code Commissie en toezichthouder CBF.