Voorkomen van kindhuwelijken

Het Afrikaanse Niger, ten zuiden van de Sahara, telt ongeveer achttien miljoen inwoners. Vooral op het platteland  trouwen driekwart van de meisjes vóór hun achttiende verjaardag. Elk kind loopt het risico op jonge leeftijd te worden uitgehuwelijkt, maar kinderen die niet naar school gaan lopen meer kans te worden uitgehuwelijkt.

Vooral in plattelandsgemeenschappen wordt een dergelijk huwelijk vaak gezien als een goede manier om de seksuele eer van dochters te beschermen en buitenechtelijke zwangerschap te voorkomen. De regering deed in 2002 een poging de minimum huwelijksleeftijd te verhogen van vijftien naar achttien jaar, maar dat stuitte op veel weerstand. Veel mensen in de Nigerijnse Islamitische maatschappij vinden het onacceptabel als een meisje na haar puberteit nog niet is getrouwd. Ook armoede speelt een grote rol bij het uithuwelijken van jonge meisjes: gezinnen hopen van hun geldzorgen verlost te zijn als hun jonge dochters worden uitgehuwelijkt aan rijke, veelal oudere mannen. Deze gewoonte zorgt ervoor dat de helft van alle ongeschoolde meisjes tussen de vijftien en negentien jaar in Niger al moeder is en slechts acht procent van de meisjes de middelbare school afmaakt.
 

Zo zijn we niet getrouwd in Niger!


Thema: Bescherming


Doel
Meisjes lopen grote risico’s als ze op jonge leeftijd trouwen, daarom wil Save the Children het aantal kindhuwelijken in de regio’s Maradi en Tillabéri verkleinen. We versterken, in samenwerking met Oxfam-Novib, de positie van meisjes door hun toegang tot onderwijs en gezondheidszorg te verbeteren.

Save the Children richt zich bij haar activiteiten op Maradi, terwijl Oxfam haar activiteiten in Tillabéri concentreert. In Maradi zullen 2.400 jongens en meisjes kennis verkrijgen omtrent seksuele gezondheid en rechten en kindhuwelijken en zullen zij beter in staat worden gesteld om op te komen voor hun rechten. Save the Children zorgt ervoor dat 250 meisjes tussen 9 en 12 jaar naar school gaan en dat 140 oudere meisjes een alfabetiseringscursus volgen zodat zij een betere kans hebben op een goede toekomst. Bovendien krijgen 1.000 meisjes en jongens toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg.


Hoe bereikt Save the Children dat?
Save the Children betrekt de hele gemeenschap van Maradi zodat denkbeelden en attitudes t.a.v. kindhuwelijken kan veranderen. Daarnaast krijgen tachtig jongeren van leerlingenraden op vijf verschillende basisscholen voorlichting over het recht op onderwijs en de nadelige gevolgen van kindhuwelijken. Zij worden tevens getraind in lobby en het voeren van bewustwordingscampagnes. Tweehonderd meisjes en jonge (getrouwde) vrouwen krijgen voorlichting over gezondheidszorg en rechten, waaronder gezinsplanning, seksueel geweld, en kindhuwelijken. Vierhonderdtwintig leraren krijgen training in kinderrechten, kinderbescherming, positieve disciplinering en genderbewust lesgeven, 105 basisscholen krijgen steun in het bevorderen van schooldeelname van meisjes, het ontwikkelen van klachtenprocedures en kinderbeschermingsmaatregelen.


Looptijd: 15 oktober 2014 – 14 oktober 2015
 

Financiering: Het Ministerie van Buitenlandse zaken financiert het totale budget van €219.784,76.

Geef kinderen in Niger een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer