Skip to main content
448cnadiasmeets.png

Speaking Minds laat jongeren meepraten met beleid dat hen aangaat

Gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor het maken van beleid. Of het nu gaat over beleid op armoede en schulden, veilig opgroeien, inclusie, klimaat en het voorkomen van sociale uitsluiting onder jongeren. Om een goed en effectief beleid voor jongeren op te stellen is het belangrijk om deze groep te betrekken bij de vorming ervan. Dit gebeurt nog niet altijd. In gemeenten en provincies weet men onvoldoende of de voor kwetsbare kinderen en jongeren bedoelde voorzieningen passend zijn en goed worden gebruikt. Kijk bijvoorbeeld naar jongeren die te maken hebben met armoede en schulden: weten gemeenten of provincies jongeren met beginnende schuldenproblematiek vroegtijdig te vinden? En weten jongeren op hun beurt maatregelen van gemeenten of provincie te vinden?

Speaking Minds-methode
Save the Children heeft een methodiek ontwikkeld en getest waarin moeilijk bereikbare jongeren en gemeenten aan elkaar worden gekoppeld. Sinds 2016 maakt Speaking Minds jongerenparticipatie mogelijk op alle beleidsterreinen die relevant zijn voor jongeren, bijvoorbeeld op het gebied van armoede en schulden, veilig opgroeien, inclusie en klimaat. 

img-1089-1280x853.png

Gemeenten, jongeren en lokale organisaties gaan met elkaar aan tafel. Zo kunnen ze niet alleen leren van elkaars wereld, ook krijgen jongeren die veelal niet gehoord worden een podium om hun stem te uiten. Daarnaast maken ze kennis met de lokale- en landelijke politiek, leren zich uit te spreken, hun mening te geven en voor zichzelf op te komen. 
Inmiddels hebben ruim 38 gemeenten meegedaan of doen nog actief mee met Speaking Minds, konden ruim 1500 jongeren hun stem laten horen en zijn er 400+ adviezen uitgebracht. Meer weten? Bekijk dan deze infographic met de laatste feiten en cijfers.