Skip to main content
Veronica op school in Oeganda

INCLUDE 3 (2023-2025)

Save the Children leidt sinds 2018 het educatieprogramma voor kinderen van vluchtelingen en gastgemeenschappen (INCLUDE). Het programma is gericht op het helpen van kinderen, nadat ze zijn gevlucht en onderdak hebben gevonden in Oeganda. INCLUDE draagt bij aan het opbouwen van kwaliteitsonderwijs en een inclusieve leeromgeving, in lijn met het Education Response Plan van de Oegandese regering. We zijn momenteel bezig met de derde fase. Daarbij krijgen we steun van de humanitaire hulpoperaties van de Europese Unie en brengen we de middelen samen met Finn Church Aid (FCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Humanity and Inclusion (HI), War Child Holland (WCH) en Planning for Tomorrow (P4T).

Vanaf 2018 werd INCLUDE ingevoerd in West-Nijl en Zuidwest-Oeganda. In 2022 werd de implementatie in West-Nijl overgedragen aan het EQUATE-consortium. Ondanks de enorme steun en interventies van uitvoerende instanties moet er nog veel worden gedaan om een gunstige omgeving voor kinderen te creëren om te leren, zoals vastgelegd in het Education Response Plan. De toestroom van vluchtelingen uit Zuid-Soedan en de Democratische Republiek van Congo oefent een grote druk uit op systemen en diensten die toch al overbelast zijn en te weinig middelen hebben. 

Toegang tot school blijft een uitdaging
De toegang tot onderwijsdiensten blijft voor veel gevluchte kinderen een uitdaging. Dit is nog erger geworden door de corona pandemie in 2020 en 2021. Belemmeringen voor onderwijs zijn onder meer de lange afstanden van huis naar school, gebrek aan geld om de schoolmaterialen en het schoolgeld te betalen en honger. Er zijn te weinig leraren en klaslokalen, latrines en andere infrastructuur voor het aantal leerlingen. 

Daarnaast hebben veel ouders nog een negatieve houding ten opzichte van onderwijs aan kinderen, vooral meisjes en kinderen met een handicap. Taalbarrières, armoede en de beperkte onderwijsmogelijkheden blijven kinderen ervan weerhouden toegang te krijgen tot onderwijs. Terwijl dit een basisrecht is voor kinderen. De problemen op het gebied van bescherming en geestelijke gezondheid zijn verergerd door de toegenomen armoede als gevolg van de pandemie en door de hoge inflatiecijfers.

Wat we doen
Met fase 3 zijn we actief in vijf vluchtelingenkampen in Zuidwest-Oeganda (Kyangwali, Kyaka II, Nakivale, Oruchinga en Rwamwanja) om in totaal 64.517 kinderen (32.037 meisjes en 32.480 jongens) te bereiken gedurende 2 jaar. We focussen hierbij vooral op kinderen die net zijn gevlucht en die al lang niet naar school zijn geweest. We besteden bijzondere aandacht aan kinderen met een handicap en aan meisjes, en de bijkomende uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. 

Belangrijke kenmerken van het programma zijn onder meer het opzetten van inclusieve leerruimtes die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van kinderen uit vluchtelingen- en gastgemeenschappen, leerprogramma’s die zijn ingericht om leerachterstanden te compenseren, samenwerking met het Uganda Cash Consortium en EQUATE Consortium om financiële barrières aan te pakken door middel van het geven van contant geld en het werven en opleiden van leraren. Daarnaast garanderen we de veiligheid en het welzijn van kinderen, we betrekken ouders en de gemeenschap en ondersteunen de lokale overheid op het gebied van duurzaamheid.

“Onderwijs is van cruciaal belang voor de toekomst van zowel de gevluchte kinderen als die van de gastgemeenschappen”, legt Bruno Rotival uit, hoofd van het EU-bureau voor humanitaire hulp in Kampala. “Deze programma’s brengen mensen ook samen omdat ze zowel vluchtelingen als gastgemeenschappen ten goede komen. Wij willen geen enkel kind achterlaten.”

Projectnaam: INCLUDE 3 (INnovative and inCLUsive accelerated eDucation programmE for refugee and host community children) – phase 3
Projectgebied: Zuidwest Oeganda 
Duur: 01/03/2023 – 28/02/2025
Partners: Save the Children leidt het consortium van dit project. De andere deelnemende partners zijn: Finn Church Aid (FCA), Humanity and Inclusion (HI), Norwegian Refugee Council (NRC), Planning for Tomorrow (P4T) en War Child Holland.

Funded by EU

Projectnaam: INCLUDE 3 (INnovative and inCLUsive accelerated eDucation programmE for refugee and host community children) – phase 3
Projectgebied: Zuidwest Oeganda 
Duur: 01/03/2023 – 28/02/2025
Partners: Save the Children leidt het consortium van dit project. De andere deelnemende partners zijn: Finn Church Aid (FCA), Humanity and Inclusion (HI), Norwegian Refugee Council (NRC), Planning for Tomorrow (P4T) en War Child Holland.

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie