Skip to main content
ch1455852_1

INCLUDE

Wereldwijd hebben miljoenen kinderen geen toegang tot onderwijs doordat ze bijvoorbeeld worden getroffen door rampen of conflicten, te maken krijgen met extreme armoede of worden gediscrimineerd vanwege hun gender, handicap of etnische afkomst. Zonder goed basisonderwijs is het minder waarschijnlijk dat kinderen aan armoede ontsnappen en zich kunnen ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. 

Oeganda vangt de meeste vluchtelingen van heel Afrika op, voornamelijk uit Zuid-Soedan en Congo, waarvan ruim 60% kinderen zijn. Veel van deze kinderen hebben geen toegang tot onderwijs. Na een vaak lange en traumatische vlucht uit hun thuisland, is de behoefte aan bescherming, psychosociale begeleiding en educatie groot. Save the Children helpt gevluchte kinderen in Oeganda om hun leven langzaam maar zeker weer op te pakken. 

Het programma 

Samen met onze partners leiden wij sinds 2018 ‘INCLUDE’; een programma dat erop gericht is om kinderen – nadat ze gevlucht zijn en in Oeganda terecht zijn gekomen - weer terug naar school te laten gaan en hun leerresultaten te verbeteren.   

Het programma richt zich zowel op de vraag naar onderwijs, door kinderen en jongeren te ondersteunen met toegang tot goed onderwijs, als op de aanbodzijde door ondersteuning van basis- en middelbare scholen. Dit is hard nodig, want in de vluchtelingenkampen is het gemiddelde aantal leerlingen per klas 130, wat ten kosten gaat van de kwaliteit van het onderwijs. We besteden bijzondere aandacht aan kinderen met een handicap en aan meisjes, en de extra uitdagingen waar zij mee worden geconfronteerd. Zo kan bijvoorbeeld de route naar school onveilig zijn, of ze hebben geen beschikking over maandverband of tampons.  

Belangrijke aspecten van INCLUDE zijn het toepassen van Double Shifting en het Accelareted Education Programme (AEP). Double shifting houdt in dat een school gedurende één schooldag wordt gebruikt voor twee verschillende groepen leerlingen. AEP is een flexibel, versneld, en aan de leeftijd aangepast onderwijsprogramma. Bovendien geven we financiële ondersteuning, verstrekken we les- en leermaterialen, en ondersteunen we kinderen met hun herinschrijving op scholen wanneer ze in de vluchtelingenkampen aankomen. Daarnaast bouwen of renoveren we scholen, ondersteunen we met werving, training en begeleiding van docenten, delen we maandverband en tampons uit en geven we psychosociale hulp. 

Door de toename van geweld tegen kinderen door de COVID-19 pandemie, bieden we ook extra ondersteuning om kinderen te beschermen tegen fysiek, emotioneel en seksueel misbruik en uitbuiting. Daarnaast verspreiden we COVID-19 preventiematerialen (desinfectiemiddelen, handzeep, mondkapjes) en informatie. Ook geven we materiaal voor thuisonderwijs om op die manier de continuïteit van het leren thuis te ondersteunen. 


Projectnaam: INnovative and inCLUsive accelerated eDucation programmE for refugee and host community children (INCLUDE) -Fase 2
Projectgebied: Zuidwest Oeganda en de West-Nijl regio
Duur: 01 april 2021 tot 08 februari 2023


 

Partners: Dit project wordt uitgevoerd door een consortium geleidt door Save the Children. De andere deelnemende partners zijn: Humanity and Inclusion (HI), Finn Church Aid (FCA), Norwegian Refugee Council (NRC), en War Child Holland. Anchor   


Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie   
Facebook - Twitter - Instagram