TeamUp op School

Sinds schooljaar 2017-2018 wordt TeamUp ook uitgevoerd binnen het primair nieuwkomersonderwijs. Veel onderwijsmethoden en programma’s die zich richten op het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn erg talig en sluiten daarom niet optimaal aan bij kinderen binnen het nieuwkomersonderwijs. Dankzij het hoofdzakelijk non-verbale karakter van het programma, waar spel en beweging centraal staan, kan ieder kind vanaf dag één meedoen – ongeacht de taal die zij spreken.

TeamUp versterkt het psychosociaal welzijn van kinderen

Inmiddels is TeamUp op School actief op ruim dertig scholen. Het programma richt zich op het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en versterkt daarmee het psychosociaal welzijn van kinderen.

De wekelijkse, gestructureerde recreatieve sport-, spel- en bewegingsactiviteiten van TeamUp worden op de eigen basisschool gegeven door vaste TeamUp facilitators. Dit zijn leerkrachten en andere onderwijsprofessionals die door TeamUp worden getraind en ondersteund in de uitvoering op hun school.

In de wekelijkse TeamUp-sessies doen leerlingen op school sociale en emotionele vaardigheden op die weer van pas komen in hun dagelijks leven. De activiteiten van TeamUp zijn gekoppeld aan psychosociale thema’s zoals “Respect” en “Assertiviteit”.  Deze komen weer van pas in hun dagelijks leven.

De coördinatie en uitvoering van TeamUp op School gebeurt door een projectteam vanuit de coalitie in samenwerking met de CED-Groep.

Wachtlijst
Op dit moment is de vraag groter dan het aanbod dat TeamUp op School nu kan bieden. Om deze reden hanteert TeamUp momenteel een wachtlijst. Er zijn voor nu geen indicaties wanneer bij aanmelding een school kan starten. Mocht u als school toch op de wachtlijst geplaatst willen worden of heeft u andere vragen? Stuur dan een email naar [email protected].

TeamUp op School bij het Jeugdjournaal

Het NOS Jeugdjournaal maakte een item over TeamUp op School op Basisschool Villa Kakelbont in Den Helder. De kinderen die meedoen komen uit allerlei landen, onder andere uit Curaçao, Amerika en Oekraïne. In onderstaande link vertellen de leerlingen wat zij ervan vinden om mee te doen aan TeamUp.

Kijk de video

Chef's Special op bezoek

De kinderen uit de taalklas van Basisschool de Vlashof in Tilburg schreven samen met de band Chef’Special het nummer “Samen zijn wij”. In het nummer zingen de kinderen over hun toekomstdromen. De ambassadeurs van War Child bezochten meerdere keren de school en deden mee met een paar TeamUp-sessies! Leerkracht Cora Cijvat: “Het nummer staat echt voor het gevoel van het samen doen. Dat zie je ook terug in de klas, de kinderen letten op elkaar en komen voor elkaar op.” Gedurende het proces zag Cora het zelfvertrouwen van de kinderen groeien. “Echt iedereen kon zichzelf laten zien. Net voordat het nummer uit kwam riep een leerling: “Wij zijn stars!”, vertelt ze lachend. “Het maakt het niet uit of je de taal spreekt, iedereen kan meedoen. Net zoals bij TeamUp. Dat is heel sterk. Je hoeft niet bang te zijn om jezelf te uiten of achter te blijven.”

Luister het lied

Onderzoek TeamUp op School

Uit onderzoek blijkt dat onderwijsexperts en onderwijsprofessionals behoefte hebben aan beschikbare tools en handvatten waarmee zij expliciete aandacht kunnen besteden aan het sociaal-emotioneel leren van kinderen (M. Beernink, 2020). Uit een externe evaluatie naar TeamUp op School (van den Berg, 2020) blijkt dat TeamUp bijdraagt aan het welbevinden van kinderen: volgens leerkrachten en kinderen wordt hun gevoel van sociale en psychische veiligheid versterkt. Kinderen en leerkrachten zien TeamUp als een moment van plezier en ontspanning. TeamUp versterkt de groepsvorming: kinderen gaan nieuwe sociale verbindingen aan, waarbij taal en cultuur in de gevormde groepen doorbroken worden. De methodiek stelt kinderen in staat om op ieder moment in te stromen. Kinderen benoemen dat TeamUp hen helpt met het omgaan met gevoelens als woede, angst en frustratie en werkt als een uitlaatklep voor energie, spanning en stress. Het helpt sommige kinderen om assertiever te zijn3 . Daarnaast blijkt dat TeamUp op scholen grotendeels wordt geïmplementeerd in lijn met de kwaliteitsstandaarden. Observaties en interviews lieten zien dat kinderen de veiligheid geboden wordt die de basis vormt voor een succesvolle implementatie en dat TeamUp ruimte biedt om kinderen te signaleren die (mogelijk) extra ondersteuning nodig hebben.

Meer lezen?

Kindverhalen

Gaina kan weer plezier maken

Wat als je als kind alles achter moet laten, bijvoorbeeld door oorlog, geweld of armoede? Gaina en Kery zijn allebei gevlucht naar Nederland. TeamUp zorgt ervoor dat ze weer plezier kunnen maken.
Lees meer

Met TeamUp je hoofd leegmaken. Een voorwaarde om te leren

Je hebt alles achtergelaten. En voordat je het weet, zit je in de Nederlandse schoolbanken. Dat is voor de meeste kinderen wel even wennen. Zo ook voor de 9-jarige Jesus uit Eritrea.
Lees meer

"De leraren zijn hier veel aardiger en ik maak veel nieuwe vrienden"

“In Nederland is het veilig. Voordat we naar Nederland kwamen, mochten we niet vaak naar buiten, vertelt de Eritrese Samira (9). Samira is blij dat ze in Nederland naar school kan.
Lees meer
>